Consulair

De consulaire afdeling vervult een aantal algemene taken voor Nederlanders in het buitenland, zoals de afgifte van reisdocumenten en consulaire verklaringen. Tevens kan informatie worden verstrekt over nationaliteit kwesties, naamrecht, adoptie en andere burgerzaken. Voorts biedt de consulaire afdeling ondersteuning aan Nederlandse gedetineerden in Indonesië.

Bij de consulaire afdeling is het mogelijk om het inburgeringsexamen af te leggen voor het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit (naturalisatie) en van een machtiging voorlopig verblijf en verblijfsvergunning in Nederland in het kader van gezinshereniging.

Nadere consulaire informatie (paspoorten, visa, etc.) kunt u vinden onder de rubriek Wonen en werken. Voor alle consulaire dienstverlening is een afspraak vereist. Deze kunt u online maken: Afspraaksysteem reisdocumenten

Medewerker Functie
Franklin Nesvadba hoofd                             

Telefoon: +62 21 5248200
Fax: +62 21 527 5977
E-mail: jak-ca@minbuza.nl