Economische Zaken

Ambassade in New Delhi volgt macro economische ontwikkelingen en multilaterale handelspolitiek. We behartigen de Nederlandse economische belangen in India en bevordert aanwezigheid van het Nederlandse bedrijfsleven op de Indiase markt. Ook helpt de ambassade Indiase bedrijven bij het vinden van Nederlandse zakencontacten. Verder stimuleert de ambassade bilaterale investeringen en dragen wij bij aan de organisatie van zakenreizen. Onze economische afdeling werkt  nauw samen met het landbouw- en innovatieattache.

Onze economische kerntaken

Als reguliere kerntaak op het gebied van handelsbevordering, verstrekken wij economische informatie op maat aan het Nederlands bedrijfsleven en stellen business partnerscans op bij het in kaart brengen van geschikte Indiase business partners. Hoge prioriteit kennen we toe aan het volgen en rapporteren van ontwikkelingen in India op het gebied van duurzaamheid, innovatie, wetenschap en economische ontwikkeling.

Jaarlijks maken we in het Postennet India, in overleg met Ministeries van Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en RVO, specifieke afspraken inzake verdieping in kansrijke sectoren, economische diplomatie, Holland Branding en netwerkmogelijkheden voor economische thema’s, waaronder met naar de kansen in India voor de Nederlandse topsectoren. Daarnaast zijn we als Ambassade direct betrokken bij het bevorderen van bilaterale samenwerking en het opzetten en deelnemen aan samenwerkingsverbanden voor het realiseren van VN-ontwikkelingsdoelen.

Onze topsectoren

We leveren (in)direct een bijdrage aan het creëren en onderhouden van netwerken tussen Nederlandse en Indiase bedrijven, overheden en kennisinstellingen (Triple Helix).

Er bestaat vanuit India veel belangstelling voor water, landbouw & voedselvoorziening, smart cities, mobiliteit en infrastructuur, gezondheid en life-science technology. Als ambassade zijn we eveneens actief op thema's ter ondersteuning en bevordering van duurzaamheid, zoals startups, energie, renewables, circulaire economie en IT.

Waterdelegatie op veldtrip in India

Water

Er zijn vele uitdagingen voor India op het gebied van water. De Ganges wordt bijvoorbeeld geconfronteerd met de gevolgen van toenemende hoeveelheden geloosd afvalwater, handelsstromen en verontreinigende stoffen ter gevolge van de groeiende industrialisatie in het land. De Nederlandse ambassade werkt samen met de Indiase overheid, bijvoorbeeld met het The Clean Ganga Initiative, op het gebied van watertechnologie en -beleid. Zo wordt er gezocht naar gezamenlijke doelen en kansen voor het innoveren en verbeteren van water management systemen. Lees hier meer over de kansen voor Nederlandse bedrijven in de watersector in India

Health care 2

Life Science & Health

De Indiase zorgsector is de afgelopen jaren enorm gegroeid en dit betekent dat het land een interessante markt is geworden voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen. Nederlandse bedrijven als Philips ondersteunen de Indiase zorgsector  al decennia lang en de Nederlandse ambassade werkt hard om, samen met de rest van het Nederlandse postennetwerk in India, nog meer verbintenis te creëren tussen de twee landen op het gebied van duurzame ex- als import, kennis, bio-farma en medische technologie. Op deze pagina vindt u meer informatie over zakendoen in India in deze sector.

e-rickshaw
Chauffeur in een elektrische auto-rickshaw tijdens Auto-Rickshaw Day 2018, georganiseerd door Nederlandse startup Three Wheels United

Smart Cities

30 % van de Indiase bevolking woont in steden en de urbanisatie zal in de toekomst alleen maar toenemen. Het economische team van de ambassade helpt om Nederlandse kennisinstellingen naar India te brengen om zo samen met Indiase kennisinstellingen innovatieve oplossingen te vinden voor stadsontwikkelingen en leefbaarheid. Deze kennisinstellingen focussen op verschillende vraagstukken die allemaal aan elkaar gelinkt zijn. De kansen voor Nederland in India op het gebied van smart cities liggen vooral op het gebied van ICT, water, e-mobiliy en digitalisering. Lees meer over zakendoen in India op het gebied van smart cities.

Logistiek en Infrastructuur

De logistieke sector bestaat uit verschillende sub-sectoren waarin de Nederlandse ambassade Nederlandse bedrijven in ondersteund: wegen, lucht, spoorwegen, zeetransport en infrastructuur. De Indiase logistieke sector zal, naar verwachting, tussen 2015-2020 naar groeien met 8 tot 9% per jaar. Het is hierdoor nu het moment voor het Nederlandse bedrijfsleven om in te springen op deze groeiende markt. Hier leest u meer over de zakelijke kansen op het gebied van logistiek en infrastructuur in India.

Energie

Het is voor India van groot belang om te investeren in duurzame energietechnologieën. Nederland en India werken veel samen op het gebied van zonnepanelen (solar PV). De Nederlandse ambassade verbindt Nederlandse bedrijven met technische expertise met Indiase bedrijven om zo te werken aan een duurzame toekomst voor de Indiase energieproductie. Verder houden we de lokale markt voor kansen en ondersteuning in andere vormen van duurzame energie en het verantwoordelijk gebruik van natuurlijke grondstoffen in de gaten. Hier leest u meer informatie over de kansen in India voor Nederlandse bedrijven in de energie-sector.

Startups

Naast onze topsectoren, staan startups en hun steeds belangrijker wordende rol in de relatie tussen Nederland en India hoog op de agenda. De groeiende Indiase markt biedt veel mogelijkheden voor ondernemers en pioniers. Nederland en India werken samen om dit innovatie ecosysteem te herkennen en een beter netwerk te creëeren. In 2018 heeft de Nederlandse overheid, in samenwerking met de Indiase overheid en StartupIndia, het initiatief #StartupLink gelancheerd. Dit is een platform waar Nederlandse en Indiase ondernemers elkaar kunnen vinden. Neem vooral een kijkje op de website van #StartupLink voor meer informatie. Wilt u meer weten over de business-kansen voor ondernemers in India? Klikt u dan hier.

India verbindt

Samenwerking

We hechten veel waarde aan duurzame handel tussen Nederland en India. Een van de manieren om dit te bereiken is het INDUS Forum. Dit online en offline netwerk verbindt Nederlandse en Indiase bedrijven en ondernemers, en draagt bij aan een duurzame en inclusieve samenwerking tussen de twee landen.

Om optimaal ondersteuning te geven aan ondernemers en kennisinstituten, werken we nauw samen met het gehele Nederlandse postennetwerk en andere experts in India, zoals bijvoorbeeld de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Binnen de ambassade werken we samen met het landbouw en innovatie attaché.

Contact

Heeft u een andere handelsvraag of specifieke vraag over zakendoen en ondernemen in India? Ben u een ondernemer met interesse in de Indiase markt?

Neem dan vooral contact met ons op.

E-mail: NDE-EA@minbuza.nl.