Defensie

De defensie attaché aan de Nederlandse ambassade in New Delhi vertegenwoordigt het Nederlandse Ministerie van Defensie in India en rapporteert aan de defensiestaf in Den Haag. De defensie attaché aan de Nederlandse ambassade in New Delhi is geaccrediteerd voor de Centraal- en Zuid Aziatische regio.

Contact

E-mail adres NDE-DEF@minbuza.nl