Nederlands Consulaat-Generaal in Cork

Contactgegevens

Adres
Mainport Monahan Road Cork
Telefoon
(+353) 21 4317900
Noodgevallen
buiten kantooruren

E-mail
Openingstijden

Maandag - vrijdag 08:00-13:00 uur.

Cork

consulate