Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen Vaticaanstad en Heilige Stoel?

Hoewel de Heilige Stoel nauw verbonden is met Vaticaanstad, is er sprake van twee internationale entiteiten. Ambassadeurs worden officieel geaccrediteerd bij de Heilige Stoel, zoals ook een pauselijk nuntius in het buitenland de Heilige Stoel vertegenwoordigt – niet Vaticaanstad. Vaticaanstad wordt internationaalrechtelijk vertegenwoordigd door de Heilige Stoel en huisvest de hoofdzetel van de Rooms-katholieke Kerk. De Heilige Stoel dateert uit de vroegchristelijke tijd en nam al ten tijde van de Pauselijke staat de diplomatieke betrekkingen waar, terwijl Vaticaanstad, met het grondgebied in Rome, pas in 1929 met het Verdrag van Lateranen ontstond.

Vaticaanstad als staat heeft een eigen bestuur, het Governatorato, dat formeel gezien los staat van de Romeinse Curie, het bestuur van de Heilige Stoel. De wetgevende macht van Vaticaanstad wordt echter gevormd door de Pauselijke Commissie voor de Staat Vaticaanstad, een commissie die wel deel uitmaakt van de Romeinse Curie. Daarnaast is het officiële staatshoofd van Vaticaanstad de paus (op dit moment paus Franciscus).

Door dit systeem is Vaticaanstad een onafhankelijke staat die feitelijk bestuurd wordt door een andere internationale entiteit. In het geval van Vaticaanstad is de reden daarvoor dat het ondergeschikt is aan en in dienst staat van de Rooms-katholieke Kerk en het bestuur daarvan, de Heilige Stoel.

Vaticaanstad is geen lid van de Europese Unie maar neemt wel deel aan enkele internationale organisaties die vooral praktisch van aard zijn. Vaticaanstad herbergt met het Sint-Pietersplein en de Vaticaanse musea vele architectonische hoogtepunten en kunstschatten, en staat daarom sinds 1984 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.

Wie zijn de soldaten in de Zwitserse garde?

Acriter et fideliter (Dapper en trouw) luidt het motto van de Zwitserse Garde, de soldaten in rood-blauw-geel uniform die de wacht houden bij de ingangen van Vaticaanstad. De Zwitserse garde is opgericht in 1506 door paus Julius II. Hij liet de Zwitserse soldaten naar Rome komen, die vanwege hun moed, hun edele gezindheid en hun loyaliteit als onoverwinnelijk werden beschouwd.

De Zwitserse Garde is de pauselijke bewakingsdienst van Vaticaanstad. Het minileger telt 110 soldaten. De soldaten moeten aan een aantal duidelijke criteria voldoen: ze hebben een Zwitserse nationaliteit, hebben in Zwitserland hun militaire dienstplicht doorlopen, zijn rooms-katholiek, langer dan 1,74 meter en tussen de 19 en 30 jaar. Een soldaat dient minstens twee jaar in het leger. Ze mogen pas trouwen na drie jaar militaire dienst. Nieuwe rekruten worden jaarlijks gewonnen tijdens de zogeheten Schnupperwoche, een week waarin jonge Zwitsers meelopen om te kijken of een baan als pauselijke soldaat iets voor hen is. De Zwitserse Gardisten lopen jaarlijks mee met de Nijmeegse Vierdaagse.

Wat zijn de Vaticaanse musea?

In de Vaticaanse musea zijn de kunstschatten van het Vaticaan te bezichtigen. Wereldberoemd zijn de kunstgalerijen met beeldhouwwerken, wandtapijten en fresco’s. De collectie is in de loop der eeuwen ontstaan doordat pausen kunstwerken aankochten, lieten vervaardigen of veroverden. Een van de bekendste trekpleisters is de Sixtijnse Kapel, met de schilderingen van Michelangelo. De Musea liggen aan de Viale Vaticano.

Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 9 tot 18 uur (de ticketbalie sluit om 16 uur). Op zondag zijn de Vaticaanse musea gesloten, met uitzondering van de laatste zondag van de maand. Dan zijn de musea open van 9 tot 12.30 uur en is de toegang gratis.

Reserveren is niet nodig. Wel is het mogelijk vooraf online tickets te boeken.

Zie de website van de Vaticaanse musea voor meer informatie en ticketprijzen.

Heeft Vaticaanstad ook een ambassadeur in Nederland?

De Heilige Stoel heeft diplomatieke vertegenwoordigers in de vorm van een pauselijke nuntius. Nuntii hebben dezelfde status als ambassadeurs. Alle nuntii zijn tot bisschop gewijd en tot titulair aartsbisschop benoemd. De pauselijke ambassades heten nuntiaturen.

De pauselijk nuntius vertegenwoordigt de Heilige Stoel bij het Koninkrijk der Nederlanden en is daarnaast de verbindende schakel tussen de paus en Romeinse Curie en de Rooms-Katholieke kerk in Nederland. Een van de taken van de nuntius is het voorbereiden van bisschopsbenoemingen.

De huidige pauselijke nuntius voor Nederland is aartsbisschop Aldo Cavalli.

Hoe stuur ik een brief naar de paus?

U kunt uw brief sturen naar:

Sua Santità, Papa Francesco
Palazzo Apostolico
00120 Città del Vaticano

Let op: schrijf niet Italië op de envelop. Vaticaanstad is een onafhankelijke natie en behoort niet tot Italië.

Een interessante video door het televisiecentrum van het Vaticaan geeft een inkijkje in de postkamer van de paus. De video, in het Italiaans, gaat over de verschillende soorten brieven die de paus zoal ontvangt. De meeste brieven zijn gebedsverzoeken of hulpvragen, maar soms zitten er ook handgemaakte cadeautjes tussen.