Nederland & de Heilige Stoel

De Nederlandse Ambassade bij de Heilige Stoel is een bilaterale post met multilaterale aspecten. Vanwege de bijzondere positie van de Heilige Stoel, is de diplomatie vooral politiek en cultureel van karakter. De speerpunten van de Nederlandse Ambassade zijn Vrede, Klimaat, Migratie, Mensenrechten en Kerk en Kunst.

Wereldwijd netwerk

Het Vaticaan zelf is een klein staatje, zonder geopolitieke, militaire of economische belangen. De Heilige Stoel vertegenwoordigt echter een groot wereldwijd netwerk van 1,2 miljard gelovigen. Voor veel mensen is de paus een moreel referentiepunt. De boodschap van de paus, van tweet tot encycliek, heeft een groot bereik. Zijn invloed is niet alleen moreel, maar ook politiek. Vooral in katholieke landen geldt de paus als een belangrijke autoriteit. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de bemiddelende rol die de paus speelt bij vredesonderhandelingen, zoals tussen de Verenigde Staten en Cuba en in Colombia.

Belangrijke luisterpost

Het netwerk van de katholieke kerk is geraffineerd. De kerk is verweven in de haarvaten van de samenleving. In landen met een zwakke structuur, is de katholieke kerk soms het enige instituut dat behoorlijk functioneert. Op plekken waar journalisten soms niet meer komen, zijn katholieke priesters of zusters nog aanwezig die het Vaticaan van informatie voorzien. De Heilige Stoel vormt daarom een belangrijke luisterpost. De informatie van over heel de wereld, is voor Nederland van toegevoegde waarde.

Religie en diplomatie

Voor een seculier land als Nederland is religie en diplomatie minder vanzelfsprekend. Toch blijft op mondiaal niveau religie een belangrijke rol spelen in het leven van mensen. Soms kunnen maatschappelijke doelen beter worden gerealiseerd door samen te werken met religieuze organisaties. Voor Nederland is betrokkenheid op het Vaticaan van belang voor de interreligieuze dialoog. De katholieke kerk richt zich op eenheid onder christenen en dialoog met andere religies. Nederland heeft daar belang bij, omdat samen optrekken de slagkracht vergroot om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan.

Beleidsthema's ambassade Heilige Stoel

Lees meer over de beleidsterreinen vrede, klimaat, mensenrechten, migratie & cultuur.