Ziektekostenverzekering in Frankrijk

Op 1 januari 2006 is de Nederlandse Zorgverzekeringswet (Zvw) ingevoerd. Het verschil tussen ziekenfonds en particuliere verzekering is hierdoor verdwenen. De nieuwe wet heeft niet alleen gevolgen voor Nederlanders in Nederland, maar ook voor Nederlanders in het buitenland.

Wilt u weten hoe u zich kunt verzekeren voor medische kosten in het buitenland? Bekijk de pagina Zorgverzekering in het buitenland

Informatie over de ZVW en de gevolgen ervan voor Nederlanders woonachtig in het buitenland kunt u vinden op de websites en bij de volgende instanties:

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen
Ombudsman Zorgverzekeringen
Mw Mr. E.M.A. Schmitz
Postbus 291
3700 AG Zeist
T: 030 698 83 60

Informatie over de ziektekostenverzekering in Frankrijk kunt U vinden op de uitgebreide website van de CLEISS (Centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale).

Mocht u, na het bezoeken van deze website, nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het Hoofd van de Consulaire afdeling via de volgende e-mail: par-ca@minbuza.nl