Afdeling consulaire zaken

De consulaire afdeling helpt Nederlanders in Frankrijk die in nood zijn. Het gaat hierbij om de 60.000 Nederlanders die permanent in Frankrijk wonen, maar ook om de bijna 1,3 miljoen Nederlanders die jaarlijks op vakantie gaan in Frankrijk.

Hulp wordt aangeboden bij bijvoorbeeld vermissing, arrestatie of opname in het ziekenhuis. Ook zorgen wij voor tijdelijke reisdocumenten (zoals een noodpaspoort of laissez-passer) als dat nodig is.

Er is altijd een medewerker op de ambassade telefonisch stand-by voor Nederlanders in nood. Die telefoontjes gaan via het 24/7BZ Contactcenter BZ. Daarvoor kan het BZ-telefoonnummer (+31 247-247-247) of het ambassade-telefoonnummer (+33 1 40 62 33 00) gebeld worden. Ook voor Frankrijk heeft BZ een reisadvies.

Er zijn in Frankrijk gemiddeld zo’n 200 Nederlandse gedetineerden, die wij tijdens hun detentie-periode 1 keer mogen bezoeken. Dit doen medewerkers van de ambassade in samenwerking met Nederlandse vrijwilligers in Frankrijk.

Voor consulaire informatie (zoals de aanvraag van een paspoort) zie de rubriek Wonen en werken. Voor het aanvragen van paspoorten en andere consulaire dienstverlening is een afspraak vereist. Een afspraak kunt u maken via ons online afsprakensysteem.

Verdere contactgegevens en openingstijden kunt u hier vinden.

Medewerker

 Functie
Mw. Ellen van Driel

hoofd Consulaire Zaken

Mw. Mieneke Start coördinator consulaire Front Office
Mw. Sandra Bos consulair medewerker
Dhr. Izaäk Bravenboer consulair medewerker
Mw. Andrea Neuman consulair medewerker
Mw. Eveline Roeland consulair medewerker
Mw. Diane van der Velden consulair medewerker