Nederlands-Franse culturele relaties

Frankrijk als cultureel centrum

Parijs is een belangrijk cultureel centrum in de wereld en Frankrijk is als land belangrijk voor de creatieve industrie en de kunsten. Paris Photo, Salon du Livre, het filmfestival van Cannes en het festival voor het beeldverhaal van Angoulême – zo maar enkele voorbeelden van culturele evenementen in Frankrijk van wereldfaam.

Cultuur en de Nederlandse ambassade in Frankrijk

De Nederlandse ambassade in Parijs ondersteunt de aanwezigheid, zichtbaarheid en netwerken van Nederlandse cultuur en –cultuurmakers in Frankrijk. Dit doen we op verschillende manieren. Enkele voorbeelden :

  • Met het Atelier Néerlandais biedt de ambassade Nederlandse kunstenaars en ondernemers in de creatieve industrie een platform en werkplek in Parijs aan. In het Atelier Néerlandais kunnen zij collega’s, opdrachtgevers en investeerders ontmoeten. U kunt als Nederlandse kunstenaar of ondernemer in de creatieve industrie lid van het Atelier Néerlandais worden. Neem hiervoor contact op met het Atelier Néerlandais en kijk voor meer details op www.atelierneerlandais.com .
  • De Nederlandse ambassade ondersteunt Franse instellingen die Nederlandse culturele activiteiten programmeren. Deze Franse instellingen kunnen bij de ambassade advies inwinnen en/of subsidie aanvragen. Neem hiervoor contact op met de culturele afdeling.  
  • Samen met culturele partners initieert de Nederlandse ambassade ook zelf culturele evenementen waarbij de Nederlandse en Franse kunstwerelden elkaar ontmoeten of bestaande contacten verstevigen.

Subsidies

De Nederlandse ambassade stelt subsidies beschikbaar aan Franse culturele instellingen die Nederlandse culturele activiteiten programmeren. Bekijk voor meer informatie de subsidieregeling of neem contact op met de culturele afdeling.

Culturele agenda

De Nederlandse ambassade in Parijs publiceert een maandelijkse nieuwsbrief die een goed beeld geeft van de vele Nederlandse culturele evenementen in heel Frankrijk. U ontvangt deze culturele agenda door een mailtje te sturen naar culturepaysbas@minbuza.nl.

Franse kunstenaars in Nederland

Het is de Franse ambassade in Den Haag die Franse kunstenaars in Nederland kan helpen.