Ambassade Helsinki: wie zijn wij

De Nederlandse ambassade in Helsinki is een voorpost van Nederland in Finland. De ambassade is als het ware de afdeling burgerzaken voor de Nederlander die in Finland woont en de behartiger van Nederlandse belangen in de meest ruime zin. Op economisch gebied betreft dat het promoten van de Nederlandse economie, het bewaken van Nederlandse commerciële belangen, het bevorderen van bilaterale samenwerking en het helpen van Nederlandse bedrijven met exportplannen.

Handel & Innovatie

De ambassade onderhoudt een uitgebreid netwerk van contacten met overheidsinstanties, bedrijven, Kamers van Koophandel en vele andersoortige samenwerkingspartners.

De ambassade is het eerste aanspreekpunt voor handelsaanvragen die betrekking hebben op Finland en Nederland.

Daarnaast helpt de ambassade bij de organisatie van handelsmissies en werk- en bedrijfsbezoeken. Wij bezoeken, plannen en organiseren handelsevenementen, zoals beurzen, seminars, workshops en andere Holland Promotie in Finland.

De ambassade doet onderzoek naar potentiële groeisectoren en geeft advies over de beste wijze van marktbenadering en de “do's and don’ts” in Finland. Waar nodig verwijzen wij door naar de juiste instanties in Finland en Nederland.

Telefoon: +358 9 228 920
E-Mail: hel-ea@minbuza.nl

Miina Ojanperä
Beleidsmedewerker Handel & Innovatie

Politiek

De ambassade volgt en analyseert de ontwikkelingen in het overheidsbeleid van Finland  op het terrein van binnenlandse- en buitenlandse politiek die -direct of indirect- van belang kunnen zijn voor Nederland. Dat geldt in het bijzonder voor de ontwikkeling van de Finse standpunten in de Europese Unie. Deze ontwikkelingen worden gerapporteerd aan de ministeries in Den Haag. Naast het informeren van politici en ambtenaren worden ook ook de Nederlandse belangenorganisaties op de hoogte gehouden.

Daarnaast is het belangrijk steun te verkrijgen voor Nederlandse standpunten en Nederlands beleid, niet alleen in Europa maar wereldwijd. Met een land als Finland, dat vaak vergelijkbare doelen en belangen heeft, kan Nederland goed samenwerken.

De ambassade helpt ook bij het informeren van de Tweede Kamer en het op de hoogte houden van Nederlandse belangenorganisaties. Tevens faciliteert de ambassade bezoeken van Nederlandse delegaties aan Finland.

Telefoon: +358 9 228 92 204
E-Mail: hel@minbuza.nl

Desirée Kopmels
Ambassadeur

Martijn Adelaar
Ambassaderaad

Natasha Nordström-Huotari
Secretaresse

Burgerzaken

De Nederlandse ambassade te Helsinki verleent diensten ten behoeve van Nederlanders in Finland. De belangrijkste taken daarbij zijn de afgifte van Nederlandse paspoorten en identiteitskaarten en de hulp aan Nederlanders in nood. Andere burgerzaken waar de ambassade informatie over kan geven zijn o.a. het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit en legalisaties. Ook worden diensten verricht voor buitenlanders die naar Nederland willen komen. De belangrijkste hiervan is de afgifte van MVV's (machtiging voorlopig verblijf).

De publieksbalie voor burgerzaken is uitsluitend geopend op afspraak.

Neem bij vragen contact met ons op via het contactformulier.

Irina Maaskant
Interne & Consulaire Zaken

Communicatie & Publieksdiplomatie

Publieksdiplomatie is te zien als de public relations van Nederland in ruime zin. Het kan zowel op politiek, economisch en cultureel terrein zijn. Publieksdiplomatie is een belangrijk aspect van alle activiteiten van de ambassade. Een onderdeel hiervan is ook het ondersteunen van de Nederlandse taal en cultuur in Finland. Daartoe onderhoudt de ambassade contacten met verschillende Finse overheden en faciliteert de ambassade regelmatig contacten tussen Finse en Nederlandse (culturele) instellingen en personen.

Daarnaast speelt social media een belangrijke rol. Via Facebook, Twitter en de website informeren we onze doelgroepen en blijven we met hen in contact. Tevens onderhouden we contacten met de pers. 

Telefoon: +358 9 228 920
E-Mail: hel@minbuza.nl

Ilona Jääskeläinen-Overduin
Beleidsmedewerker Communicatie & Publieksdiplomatie

Algemeen

Tero Sahramaa
Chauffeur / Handyman / Tuinman

Defensie

Het belangrijkste doel van de defensie attaché is het onderhouden, en waar mogelijk versterken, van de relatie tussen Nederland en Finland op het gebied van defensie. De defensie attaché is aanspreekpunt voor alle defensie gerelateerde onderwerpen en treedt op als vertegenwoordiger voor de Nederlandse Defensie.

Defensie attaché voor Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden
Kapitein ter Zee, Sim Schot
E-Mail: sim.schot@minbuza.nl

Plv. Defensie attaché voor Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden
Defensie attaché voor IJsland
Luitenant kolonel, Roel Cuppes
E-Mail: roel.cuppes@minbuza.nl

Oscarsgate 29
0244 Oslo
Telefoon: +47 (2333) 3642