Studeren en stage in de Filipijnen

Wie voor studie of stage naar de Filipijnen gaat, moet een aantal zaken regelen. Bijvoorbeeld visa, studiebeurzen of huisvesting.

Studeren in het buitenland

Op wilweg.nl (een website van EP-Nuffic) staat uitgebreide informatie over studie en stage in het buitenland. Zowel studenten uit het hoger onderwijs (hbo, universiteit) als mbo-studenten kunnen daar terecht. De website biedt onder andere informatie over:

  • beurzen en fondsen
  • uitwisselingsprogramma’s
  • studiefinanciering (DUO)
  • diplomawaardering
  • visa
  • praktische zaken (huisvesting, voorbereiding)

Ook de stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten (NWS) biedt informatie over studeren in het buitenland.

Stage in het buitenland

Informatie over stagelopen in het buitenland is te vinden op wilweg.nl:

Legalisatie en diplomawaardering

Omdat het onderwijssysteem en diplomaniveau per land kunnen verschillen, vragen onderwijsinstellingen soms om een diplomawaardering. Soms is het dan ook nodig om een diploma te laten legaliseren:

Studeren en stage in dit land of gebied

Het is goed mogelijk om Engelstalig HBO/universitair onderwijs te volgen in de Filipijnen. In de Filipijnen wordt ook gewerkt met het Bachelor/Masters systeem. Er zijn veel privé universiteiten (vaak katholiek) waar men buitenlandse studenten graag welkom heet. U dient daarbij wel te bedenken dat de inschaling van Filipijnse HBO/universitaire diploma’s in Nederland niet gelijk staat aan die van Nederlandse. Voor meer informatie over inschaling van buitenlandse diploma’s zie ook www.nuffic.nl .

Voor meer informatie over studeren in de Filipijnen zie www.studyinphilippines.com .