Wat doen wij?

Politieke zaken, publieksdiplomatie en culturele zaken

De voornaamste taak van de afdeling politiek, publieksdiplomatie, en cultuur is het behartigen van de politieke belangen van Nederland in Egypte. Dit omvat het in de gaten houden van politieke ontwikkelingen, het promoten van het imago van Nederland in Egypte en het stimuleren van culturele betrekkingen en ontwikkelingen in Egypte. Punten van bijzonder belang voor deze afdeling zijn de binnenlandse politieke ontwikkelingen in Egypte, Egyptes rol in het Midden-Oosten vredesproces, Egyptisch beleid in multilaterale en regionale fora zoals de Verenigde Naties, de Mensenrechtenraad, de Afrikaanse Unie en de Arabische Liga. Daarnaast is de afdeling actief in het bevorderen van beleidsdialoog tussen Nederland en Egypte op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.

Economisch cluster

Het economisch cluster omvat de economische en de landbouw afdelingen. De voornaamste taak van de economische afdeling is het adviseren en assisteren van Nederlandse bedrijven, zowel bedrijven die de economische mogelijkheden in Egypte willen leren kennen als Nederlandse bedrijven die al in Egypte actief zijn. Met dat doel, behandelt de afdeling een groot aantal diversie handelsvragen van Nederlandse bedrijven en organisaties. Het economisch cluster onderhoudt een breed en actief netwerk, bestaande uit personen uit Egyptische overheids- en semi-overheidsinstellingen, lokale handelsorganisaties en andere belanghebbenden. Het maken van economische analyses en rapportages op het gebied van economische ontwikkeling, beleid en regelgeving behoren ook tot de kern van deze afdeling. Daarnaast bevordert de afdeling de bilaterale handel en directe investeringen, en zijn we actief in het promoten van een bilaterale beleidsdialoog tussen Nederland en Egypte op het gebied van economische zaken.

De landbouw afdeling fungeert als een liaison tussen de Nederlandse en de Egyptische landbouwsector en stimuleert samenwerking tussen de twee landen op het gebied van landbouw, agro-business, voedsel, visserij, natuur, landbouwonderzoek en -onderwijs.

Consulaire afdeling en visa

De consulaire afdeling houdt zich bezig met de bescherming en de bevordering van de belangen van Nederlandse burgers in Egypte.

Defensie

Het kantoor van de defensie attaché vertegenwoordigt het ministerie van defensie in Egypte. Het fungeert als liaison met het Egyptische ministerie van defensie.

Het inzetten van defensie-instrumenten in welke regio dan ook is alleen effectief als de relaties zijn gestoeld op wederzijds vertrouwen. Dit is de reden waarom een sterke bilaterale defensiesamenwerking met Egypte wordt nagestreefd. Vanwege de rol en autoriteit van de Egyptische defensiemacht is bilaterale militaire samenwerking vooral gericht op steun voor vredesmissies.