Oneerlijke concurrentie in Ecuador melden

Heeft uw bedrijf te maken met oneerlijke concurrentie in Ecuador? U kunt terecht bij het meldpunt handelsbelemmeringen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Waar kan ik een melding maken?

Heeft u een klacht over oneerlijke concurrentie in het buitenland, dan kunt u dit melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen. Oneerlijke concurrentie is bijvoorbeeld illegale staatssteun aan buitenlandse bedrijven, protectionisme of discriminatie bij een aanbesteding.

U kunt een melding van oneerlijke concurrentie maken via handelsbelemmeringen@minbuza.nl of bellen met +31703485264. Ook kunt u hier vragen stellen en suggesties delen, zoals ideeën over de verbetering van douaneprocedures.

Wat gebeurt er met mijn melding?

Na ontvangst van uw melding neemt het Meldpunt Handelsbelemmeringen binnen 1 week contact met u op. Samen met u bespreken zij het probleem en proberen zij een oplossing te vinden.

De afhandeling van de klacht hangt af van de aard van het probleem. In overleg kan er contact worden opgenomen met dossierhouders en overheidsinstanties. Denk daarbij aan andere ministeries, de Nederlandse ambassade in het betreffende land of brancheorganisaties. De aanpak van het probleem kan tussendoor wijzigen.

Melding maken en de behandeling hiervan gebeuren op basis van vertrouwelijkheid. Zo worden namen niet zonder toestemming genoemd. Bij een melding wordt in overleg met u afgestemd wat voor actie wordt ondernomen.

Voorwaarden indienen klacht

Het Meldpunt Handelsbelemmeringen behandelt problemen als er sprake is van:

  • Nederlandse bedrijven die internationaal ondernemen
  • een mogelijke ongelijke concurrentiepositie door veronderstelde steun aan bedrijven in andere landen. Voorbeelden hiervan zijn discriminatie bij aanbestedingen, onterechte staatssteun aan een buitenlandse concurrent of slepende onteigeningsprocedures
  • een buitenlandse overheid die de mogelijke oneerlijke concurrentie veroorzaakt

Uitzonderingen

Het Meldpunt Handelsbelemmeringen behandelt problemen niet als:

  • de zaak onderwerp is van een civiele procedure in het betreffende land
  • het een klacht over een ander bedrijf betreft
  • het een klacht van een consument over een bedrijf betreft
  • het een klacht van een consument over de overheid betreft

Corruptie voorkomen

Betaling van steekpenningen bij zakelijke transacties verstoort eerlijke concurrentie, vermindert transparantie en verhoogt kosten. Wat doet u als u bij uw zakelijke transactie in het buitenland wordt gevraagd steekpenningen te betalen? Hoe voorkomt u dat u of uw medewerkers in een moeilijke situatie terechtkomen? In de brochure ‘Eerlijk zakendoen, zonder corruptie’ leest u hoe u corruptie kunt voorkomen en wat de overheid kan doen als het toch misgaat.

SOLVIT-netwerk

SOLVIT is een Europees netwerk dat gratis bemiddelt als een overheidsinstantie in een andere lidstaat de EU-rechten van burgers of bedrijven schendt door een onjuiste toepassing van Europese wetgeving. Denk hierbij aan een diploma of een beroepskwalificatie die niet wordt erkend, of problemen met arbeidsrechten of de sociale zekerheid. SOLVIT werkt samen met betrokken nationale instanties om de problemen binnen 10 weken op te lossen.

Oneerlijke concurrentie melden in dit land of gebied

Er is geen extra informatie.