Kansen voor ondernemers in Ecuador

Wilt u weten welke kansen en trends er zijn in Ecuador? Het ambassadenetwerk houdt de lokale markt in de gaten.

Kansen en ontwikkelingen in het buitenland

De medewerkers van het ambassadenetwerk volgen de economische, innovatieve en maatschappelijke ontwikkelingen. En wijzen u op kansen, trends en behoeften bij lokale partijen en overheden. Bijvoorbeeld voor bepaalde producten of technieken. Ook kansen en ontwikkelingen op het gebied van innoveren en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen en aanbestedingen houden zij goed in de gaten.

Bovendien houdt het ambassadenetwerk aanbestedingen in het buitenland en van internationale organisaties goed in de gaten.

Een overzicht van kansen vindt u op de portal Internationaal Ondernemen en in de app NL exporteert.

Marktrapporten en sectorrapporten

Het ambassadenetwerk stelt ook markt- en sectorrapporten op. U vindt hier ook rapporten van private partijen zoals banken. Zo bent u op de hoogte van de belangrijkste zakelijke ontwikkelingen in de lokale markt.

Kansen voor ondernemers in dit land of gebied

In Ecuador bestaat een grote behoefte aan kennis en technologie en mede daarom is het voor veel Nederlandse bedrijven mogelijk een interessante exportbestemming. In juli 2014 heeft Ecuador zich aangesloten bij het vrijhandelsakkoord van de EU met Colombia en Peru, dat in 2013 is ingegaan. Het is van belang dat Nederlandse exporteurs zich goed op de hoogte stellen van de lokale invoervereisten: er dient rekening te worden gehouden met tijdrovende douaneformaliteiten en wisselende importrestricties.

Het investeringsklimaat in Ecuador staat als minder aantrekkelijk bekend, vanwege risico’s die samenhangen met protectionistische maatregelen.

De wet- en regelgeving in de Andeslanden is voortdurend aan verandering onderhevig. U wordt daarom geadviseerd om voor uitgebreider en geactualiseerd advies contact op te nemen met Gilbert Zambrano, handelsmedewerker voor Ecuador van de Nederlandse ambassade te Lima. Hij kan uw vragen beantwoorden of u doorverwijzen naar de juiste instanties. Contactgegevens vindt u hier.

De Ambassade te Lima richt zich vooral op de export vanuit Nederland. Voor vragen over import uit Ecuador wordt u gesuggereerd in eerste instantie contact op te nemen met de meest relevante in Nederland geaccrediteerde Ecuadoriaanse vertegenwoordiging.

Ecuador geldt als hoger middeninkomensland en de Ecuadoriaanse economie werd de afgelopen jaren gekenmerkt door groei. De economische groei bedroeg echter slechts 0,3% in 2015 en dat bracht het totale bbp op € 101 miljard. Het bbp per capita bedroeg € 6010 in 2015.

De vooruitzichten voor de Ecuadoriaanse economie zijn minder positief dan voorgaande jaren. Het IMF verwacht in 2016 een negatieve groei van 4,5%. Voor meer macro-economische informatie klikt u hier.

De export vanuit Nederland naar Ecuador is het afgelopen jaar gestegen en had in 2015 een waarde van ruim € 376 miljoen, waarmee het per capita de grootste exportbestemming in de Andes-regio is. Klikt u hier voor meer informatie aangaande de handel tussen Nederland en Ecuador.

Voor meer informatie over ondernemen in Ecuador: raadpleeg onze Doing Business in Ecuador Factsheet