Belangen behartigen in Ecuador voor bedrijven en organisaties

De overheid zet zich actief in voor de belangen van bedrijven en organisaties in Ecuador. Ook voor hulp bij zakelijke problemen of lokale procedures kunt u bij het ambassadenetwerk terecht.

Werk samen aan kansen en oplossingen

De medewerkers van het buitenlandnetwerk (Nederlandse ambassades, consulaten-generaal en NBSO's) maken zich hard voor uw belangen en gaan via de juiste contacten het gesprek aan. Natuurlijk is niet altijd een oplossing gegarandeerd.

Deuren openen

Zeker in landen waar de overheid een sterke rol speelt, kan het nuttig zijn om samen te werken met de Nederlandse overheid. Denk hierbij aan mogelijkheden voor presentatie, handelsmissies of bijeenkomsten.

Het gaat voor een belangrijk deel om deuren openen. De medewerkers van onze vertegenwoordigingen hebben lokale kennis en contacten en kunnen u mogelijk goed helpen.

Bij obstakels van lokale partijen

Het kan voorkomen dat u tegen situaties aanloopt waarin de (plaatselijke) overheid niet lijkt te willen meewerken. Of misschien werpen officiële procedures drempels op. Het buitenlandnetwerk (Nederlandse ambassades, consulaten-generaal en NBSO's) kan u dan mogelijk van dienst zijn. Vaak hebben de medewerkers sneller toegang tot de mensen die obstakels weg kunnen nemen.

Ook kunnen de medewerkers van het buitenlandnetwerk u helpen als een lokale partner problemen veroorzaakt. Door met u mee te denken, tips te geven en u in contact te brengen met bijvoorbeeld juristen en fiscalisten.

Belangen behartigen in dit land of gebied

De Nederlandse overheid is het Nederlandse bedrijfsleven graag behulpzaam bij het betreden van de markten en het zaken doen in Ecuador. De Ambassade doet actief aan handelsbevordering, waarbij de nadruk ligt op de promotie van Nederlandse producten en diensten en het ondersteunen van het Nederlandse bedrijfsleven dat zich richt op de overdracht van kennis en technologie vanuit de topsectoren agri&food, energie, logistiek en water.

De handelsmedewerkers van de Ambassade bieden u:

  • Informatie over macro-economische ontwikkelingen;
  • Informatie over het ondernemingsklimaat en wet- en regelgeving ten aanzien van export naar de Andeslanden;
  • Contactgegevens van relevante zakelijke contacten (brancheorganisaties, agenten, matchmakers, juristen, vertalers, etc.);
  • Bemiddeling met de overheid in geval van problemen die op politiek niveau opgelost dienen te worden.

U kunt bij hen terecht voor meer informatie. Contactgegevens vindt u hier.

Hoewel de Ambassade geen capaciteit heeft om concrete ‘matchmaking’ met mogelijke afnemers in Ecuador te bieden, organiseert zij wel zogenaamde Holland-stands op handelsbeurzen alsmede handelsmissies.

Informatie over het investeringsklimaat in Ecuador, evenals de mogelijkheden van steun van de Ambassade aan Nederlandse bedrijven die hier een vestiging willen openen, vindt u onder de kopjes Financiering internationaal ondernemen en Kansen voor ondernemeners in ecuador.