Wat doen wij in Duitsland?

Het postennetwerk in Duitsland vertegenwoordigt, bevordert en behartigt de belangen van Nederland en Nederlanders in Duitsland. We ondersteunen burgers, bedrijven, kennisinstituten en andere organisaties. Tevens informeren wij de buitenlander die een algemeen, zakelijk of cultureel interesse heeft in Nederland.

  • Wij onderhouden de contacten met de Duitse overheid.
  • Wij bevorderen de handelsrelatie tussen beide landen.
  • Wij zetten ons in voor de Nederlandse cultuur.
  • Wij vergroten de zichtbaarheid van Nederland in Duitsland.
  • Wij organiseren en ondersteunen activiteiten.
  • Wij helpen Nederlanders.

Ambassade Berlijn

Ambassade Berlijn is een zogenoemde bilaterale post. Dat betekent dat de ambassademedewerkers in eerste instantie de betrekkingen tussen Nederland en Duitsland behartigen. Vanwege de uitstekende relatie met Duitsland wordt op veel terreinen samengewerkt.

U kunt hier terecht voor paspoorten, ID-kaarten, visa, officiële documenten of verklaringen.
Maak een afspraak via ons online afsprakensysteem.

Consulaat-generaal Düsseldorf

Het consulaat-generaal Düsseldorf behartigt de Nederlandse belangen in Nedersaksen, Bremen, Noordrijn-Westfalen, Hessen, Rijnland-Palts en Saarland. U kunt hier niet terecht voor paspoorten, ID-kaarten, visa, officiële documenten of verklaringen.

Consulaat-generaal München

Het consulaat-generaal in München behartigt de Nederlandse belangen in Beieren en Baden-Württemberg. U kunt hier niet terecht voor paspoorten, ID-kaarten, visa, officiële documenten of verklaringen.