Stage bij een van de Nederlandse vertegen­woordigingen in Duitsland - algemene informatie en vereisten

Studenten met een goede kennis van de Duitse taal die zich in de laatste fase van hun universitaire studie bevinden kunnen een stage volgen bij de ambassade in Berlijn of bij het consulaat-generaal in Düsseldorf of München.

In de regel vinden deze stages plaats in het najaar, de winter en het voorjaar.

Algemene vereisten

 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit en je studeert aan een Nederlandse onderwijsinstelling (erkend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) of aan een erkende universiteit in het buitenland;
 • Je bent bij aanvang van de stage toegelaten tot de masterfase van een universitaire opleiding.
 • Je hebt een uitstekende beheersing in woord en geschrift van de Nederlandse taal.
 • Je hebt goede mondelinge vaardigheden in de Duitse taal en bent in staat om teksten in het Duits goed te begrijpen.
 • Je bent in staat je snel aan te passen aan een nieuwe werkomgeving.
 • Je bent in staat om zelfstandig te werken.
 • Je hebt aantoonbare kennis van of affiniteit met Duitsland.
 • Je bent bereid af te reizen naar Den Haag voor een eventueel sollicitatiegesprek. Wanneer je al in Duitsland verblijft, kan het gesprek ook op één van bovengenoemde vertegenwoordigingen plaatsvinden.

Algemene voorwaarden

 • Conform het stagereglement van het ministerie van Buitenlandse Zaken is de stage is specifiek bedoeld voor studenten en dient in het kader van de opleiding te passen. Indien je in de beoogde stageperiode niet meer studeert, kom je niet voor een stage in aanmerking;
 • Je moet in het bezit zijn van een BurgerServiceNummer (BSN);
 • Je moet in het bezit zijn van een Nederlandse bankrelatie;
 • Je moet een Nederlands postadres hebben;
 • Reeds afgestudeerden komen niet in aanmerking voor een stage
 • Daarnaast moet je voor aanvang van de stage een Verklaring Omtrent het Gedrag kunnen overleggen.

Voor meer informatie over het stagereglement zie voorwaarden en vergoedingen.

Sollicitatieprocedure

Brieven dienen je motivatie en een toelichting op je opleiding te bevatten. Daarnaast vragen we een Curriculum Vitae, één of twee voorstellen voor een stageonderzoek, naam en telefoonnummer van één of twee referenten en kopie van een schriftelijk product (bijvoorbeeld een werkstuk) bij te voegen.
Je krijgt binnen een maand bericht of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.