Afdeling economie

De economische afdeling van het Nederlands consulaat-generaal in München vertegenwoordigt de Nederlandse economische belangen in Zuid-Duitsland. Daarbij bevorderen wij de dialoog tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid op het gebied van duurzame mobiliteit, digitalisering en diverse sleuteltechnologieën. Er is intensieve samenwerking met de verschillende specialisten binnen het Economisch Netwerk Duitsland, met de ministeries van Buitenlandse Zaken, Economische Zaken, Infrastructuur & Water en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De uitbraak van het coronavirus (COVID-19) heeft gevolgen voor ondernemers die zakendoen in Duitsland. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft antwoorden op veel gestelde vragen van ondernemers op de onderstaande pagina samengevoegd. Deze pagina wordt voortdurend geactualiseerd: Veelgestelde vragen over het coronavirus en ondernemen in Duitsland.

Tel.: +4989206026710
Fax: +4989206026730
E-mail: mun-ea@minbuza.nl
Twitter: @NLinMUC
Linkedin: /NLinMUC

Medewerker Functie of specialisme
Mw. Linda Mieden-Appelboom

hoofd economische afdeling
+4989206026713
duurzame mobiliteit, circulaire economie in gebouwde omgeving

Mw. Marijn van Haaren

 senior adviseur economische afdeling
+4989206026726
smart industry, artificial intelligence & bedrijfsleven

Mw. Marlou Peters

adviseur economische afdeling
+4989206026728
Smart industry, cybersecurity, scale-ups & start-ups

Mw. Anna Sandl

adviseur agrifood & tuinbouw
BLN-LNV@minbuza.nl

+4989206026712

Dhr. Lars Kramer senior adviseur innovatie afdeling
+4989206026724
Onderzoek en ontwikkeling met betrekking tot digitale economie (AI, robotica en big data), mobiliteitssector en sleutel technologieën (fotonica, semicon en kwantum)
Mw. Vera Nijveld

adviseur innovatie afdeling

Tel.: +4989206026721

Onderzoek en ontwikkeling met betrekking tot de energie sector (batterijen, PV, waterstoftechnologie), materialen en landbouwsector
Dhr. Kees Pieterse

adviseur algemene zaken
+4989206026715
contact Deutsch-Niederländisches Geschäftsforum

  • Informatie over ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity, digitalisering, smart industry en duurzame mobiliteit, als ook circulaire economie in de gebouwde omgeving en agrifood & tuinbouw 
  • Informatie over bedrijven, clusters, kennisinstellingen en brancheverenigingen
  • Persoonlijk advies over zakendoen in Duitsland
  • Investeringsmogelijkheden en/of algemene wet- en regelgeving
  • Typische aspecten van het zakendoen in Zuid-Duitsland
  • Ondersteuning bij activiteiten, bijvoorbeeld introductie bij lokale autoriteiten en bedrijfsleven