Vertegenwoordigers provincies

De aan Duitsland grenzende provincies hebben intensieve relaties met Duitsland, in het bijzonder met de twee aangrenzende Duitse deelstaten. Daarbij gaat het o.a. om regionale economie en arbeidsmarkt, ruimtelijke ordening en verkeer, en veiligheid en crisisbeheersing. Ter behartiging van die belangen zijn vertegenwoordigers van provincies werkzaam op het consulaat-generaal te Düsseldorf. De vertegenwoordigers van de provincies werken daarbij intensief, als één team, samen met de andere medewerkers van het consulaat-generaal.

Medewerker

Functie of specialisme

Dhr. Doede Sijtsma

Provincie Gelderland
Tel.: +4921117930153

Mw. Judith Nienhaus en mw. Susan Manders

Provincie Limburg
Tel.: +4921117930155

Dhr. Raimon Reuter

Provincie Overijssel
Tel.: +4921117930151

Mw. Felicitas Rath

Assistente van de provincies
Tel.: +4921117930150