Afdeling beheer

De afdeling Beheer is verantwoordelijk voor alle secretariële, administratieve en logistieke werkzaamheden t.b.v. de leiding van de post en de overige (beleids)medewerkers. Tevens zijn een tweetal consulaire werkzaamheden (de gedetineerdenbegeleiding en consulaire noodgevallen) en Interne Zaken (comptabiliteit, logistiek en huisvesting) binnen deze afdeling ondergebracht.

Tel.: +492111793010
E-mail: dus-az@minbuza.nl

Medewerker

Functie of specialisme

Dhr. Peter Schuurman

consul-generaal

Tel.: +4921117930115

Dhr. Hans van den Heuvel

consul
Tel.: +4921117930125

Mw. Linda van den Akker

assistente leiding post
Tel.: +4921117930110

Mw. Brigitte Byloos

senior medewerker consulaire noodgevallen/gedetineerdenbegeleiding
Tel.: +4921117930144

Mw. Katja Ociesa

senior consulair medewerker/gedetineerdenbegeleiding
Tel.: +4921117930156

Dhr. Arie Kerkman

coördinator interne zaken
Tel.: +4921117930154

Mw. Mieke Nobel

medewerker afdeling beheer/secretarieel administratief
Tel.: +4921117930121