Afdeling economie en handel

Economie en Handel behartigt de Nederlandse economische belangen in de relatie met Duitsland en bevordert de aanwezigheid van het Nederlandse bedrijfsleven op de Duitse markt. Daarbij bevorderen wij de politieke dialoog op het gebied van energie, handel, Europese Unie en macro-economie. Er is intensieve samenwerking met de verschillende specialisten binnen het Economisch Netwerk Duitsland en met het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Economische Zaken en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Telefoonnummer: +4930209560
E-mail: bln-ea@minbuza.nl
Twitter: @EconomieBerlijn

Medewerker Functie of specialisme
Dhr. Remco Zeeuw coördinator economisch netwerk Duitsland / hoofd economische afdeling
Dhr. Bert de Wilde

plv. hoofd economische afdeling

Mw. Anneloes Viveen eerste ambassadesecretaris - economie en energie
Dhr. Adam Çetindağ adviseur Netherlands branding
Mw. Kristin Freyer adviseur handelsbevordering
Dhr. Benjamin Hoh adviseur handelsbevordering
Mw. Charlotte Bernts adviseur energie en e-mobility
Mw. Eva Vergles Kooistra adviseur startups
Mw. Kathrin Männel medewerker handel
Mw. Sabine Janssen medewerker economie
Mw. Evica Tominovic medewerker secretariaat

Onze prioriteiten

  • Het duiden van de nationale macro-economische ontwikkelingen en nationaal beleid, politiek-economische analyses en uitdragen standpunten ten aanzien van EU-beleid.
  • De uitvoering van handelsbevordernde instrumenten zoals onder andere de beantwoording van handelsvragen, het verschaffen van informatie op maat over de Duitse markt en het in kaart brengen van potentiële zakenpartners
  • (co-)organisatie van handelsactiviteiten zoals seminars, handelsmissies en netwerkbijeenkomsten
  • ´Holland branding´ via activiteiten met een hoog profiel (het jaarlijkse Koninklijk werkbezoek, strategische beurzen als Grüne Woche en Hannover Messe).