Subsidies culturele projecten

Het subsidiebudget van de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigingen in Duitsland bedraagt voor het kalenderjaar 2019 € 300.000. Het budget is bedoeld voor relevante projecten die in belangrijke mate bijdragen aan de positie en profilering van professionele kunstuitingen uit Nederland in Duitsland. Hoewel de subsidie voor alle culturele disciplines kan worden aangevraagd, wordt voorrang gegeven aan projecten m.b.t. de creatieve industrie (i.h.b. architectuur, vormgeving en mode), beeldende kunst en literatuur.

Onderstaand vindt u de complete richtlijnen en het aanvraagformulier.