Subsidies culturele projecten

Het subsidiebudget cultuur van de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigingen in Duitsland bedraagt voor het kalenderjaar 2021 € 300.000. Het budget is bedoeld voor relevante projecten die in belangrijke mate bijdragen aan de positie en profilering van professionele kunstuitingen uit Nederland in Duitsland. Hierbij wordt voorrang gegeven aan projecten in de prioritaire disciplines beeldende kunst, creatieve industrie (architectuur, vormgeving en mode) en literatuur. De minimale subsidiebehoefte bedraagt in beginsel € 2.500,00. Subsidie kan alleen aangevraagd worden door Duitse culturele instellingen, de complete richtlijnen vindt u via onderstaande link en het aanvraagformulier kan opgevraagd worden bij bln-pcz@minbuza.nl