Ziektewetuitkering buiten Nederland

Ontvangt u een ziektewetuitkering en wilt u naar het buitenland verhuizen? Dan kunt u uw uitkering in sommige gevallen behouden. Woont u al buiten Nederland en bent u ziek geworden? Dan heeft u misschien recht op een ziektewetuitkering vanuit Nederland. In de Ziektewet is geregeld dat zieke werknemers die geen loon krijgen, toch een inkomen hebben.

Bent u langer dan 2 jaar ziek? Ga dan naar Uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid buiten Nederland.

METEEN REGELEN

Via UWV.nl

OPZOEKEN

OOK NODIG

Burgerservicenummer (BSN)

DigiD