Dutch Lunch Talks

De Dutch Lunch Talks geven een mogelijkheid aan alle Nederlandstaligen in Kopenhagen en omgeving om elkaar te ontmoeten en verscheidene boeiende maatschappelijke en professionele onderwerpen te bespreken. Tijdens elke Talk heeft een Nederlandstalige professional vanuit de wetenschap, politiek, journalistiek, bedrijfsleven of uit een ander relevant domein de mogelijkheid om haar of zijn blik op een interessant vraagstuk, probleem, of uitdaging te bespreken.

26 maart 2020: Diantha Nota (ROCKWOOL & International & Dutch-Danish Society) – onderwerp n.t.b.

Vorige edities:

30 januari 2020 - Frikadeller of falafel? Barrières en drijfveren om minder vlees te eten in Denemarken door Marijke Hielkema (Universiteit van Kopenhagen)

Denen zijn, net als Nederlanders, fervente vleeseters. Het eten van veel vlees heeft echter nadelen, het verhoogt het risico op aandoeningen en ziektes en het heeft een enorme impact op het klimaat. Denen worden zich hier steeds meer van bewust en de helft zegt graag minder vlees te willen eten. Ondanks deze intenties eten Denen nog steeds net zoveel vlees bij het avondeten als drie jaar geleden. In het afgelopen jaar heb ik een representatief onderzoek uitgevoerd naar de motieven en barrières om minder vlees te eten in Denemarken en in deze lezing zal ik hiervan de resultaten toelichten en bespreken waarom de vleesconsumptie nauwelijks afneemt.
 

28 november 2019 - Hoe innoveren bedrijven in hun managementpraktijken? Historische en recente voorbeelden Door Michael Mol (Copenhagen Business School)

Managementinnovatie gaat over hoe bedrijven innoveren in hun managementpraktijken. Aan de hand van een reeks voorbeelden die strekken van honderd jaar geleden tot de dag van vandaag presenteer ik een procesmodel voor managementinnovatie. Dit model is gebaseerd op verschillende inzichten uit managementtheorie en gerelateerde wetenschapsvelden. Ook zal ik ingaan op de factoren die dit soort innovatie mogelijk maken, wat voor gevolgen managementinnovatie heeft voor ondernemingsresultaten en andere uitkomsten en hoe managementinnovatie gerelateerd is aan andere vormen van innovatie. Daarnaast komt ook de scheidingslijn tussen daadwerkelijke innovatie en simpelweg modieus gebruik van managementpraktijken aan de orde.
 

23 mei 2019 - How can a strong traditional Scandinavian brand make a difference in a digital world? Door Wegloop (Georg Jensen).

Georg Jensen is an iconic Scandinavian design brand, which has been around since 1904, and is known worldwide for its craftsmanship. While today’s product portfolio ranges from silver hollowware, to home décor, to watches and jewelry, it all started with the silver smithy. Join us for an exciting afternoon that combines a visit to the still very active smithy in the heart of Frederiksberg and a presentation by CMO Philip Wegloop that puts it all into context. He will also specifically discuss how a strong traditional Scandinavian brand attempts to cope with the challenges in the face of digitization.

28 maart 2019 - Mobiliteit van kunstenaars en kunstenaarsmateriaal rond 1600: Zorgt mobiliteit voor meesterwerken? Door Jørgen Wadum (Centre for Art Technological Studies & Conservation, CATS)
Voordat een schilder zijn penseel in de verf steekt om iets op het doek te zetten moeten eerst het doek en de grondering klaar zijn. Soms waren schilderdoeken plaatselijk aanwezig, maar vaak ook niet. Dit geldt ook voor de gronderingslagen bestaande uit zand en klei gemengd met lijm en een drogende olie. Hoe kwamen de 16e- en 17e-eeuwse Deense schilders aan hun materiaal toen er geen inheemse productie was? Zijn het de Nederlandse of Duitse schilders – of Denen op reis in hun landen – die de nieuwe grondstoffen hebben geïntroduceerd? Is import van grondstoffen voor de kunstproductie daardoor op gang gekomen? Geavanceerd natuurwetenschappelijk onderzoek aan de kunstwerken zelf schetst een beeld van de vroeg moderne mobiliteit en hun handel. 
 

31 januari 2019 - Hoe kunnen bedrijven de overgang maken naar circulaire business modellen? Door Nancy Bocken (Lund University)
De circulaire economie is een belangrijke drijfveer voor duurzaamheid alsook voor werkgelegenheid en welvaart. Er wordt veel over gesproken, maar het aantal echt ‘circulaire bedrijven’ is nog miniem. Deze lezing gaat over wat circulaire business modellen zijn, en geeft voorbeelden van experimenten met circulaire business modellen binnen bestaande bedrijven en ‘circulaire start-ups’ zoals HOMIE. De lezing zal eindigen met discussiepunten over de rol van bestaande bedrijven en start-ups, de consument en overheid, met name om de minder populaire strategieën rondom ‘slowing resources and consumption’ aan te pakken.  

29 november 2018 - De waarde van fundamenteel onderzoek: Wat heb je nu eigenlijk aan theoretische fysica? Door Niels Obers (University of Copenhagen)
In de theoretische fysica houdt men zich bezig met fundamentele vragen, zoals ”wat is de oorsprong van ons heelal?”, ”wat zit er in een zwart gat?”, ”wat is donkere materie?” etc. Met een toenemende politieke nadruk op toepassing en valorisatie van onderzoek kan men zich afvragen wat het nut is van fundamenteel onderzoek. In deze voordracht zal ik deze vraag adresseren door zowel de intrinsieke als extrinsieke impact van fundamenteel onderzoek te beschrijven. Ik zal dit toelichten met specifieke voorbeelden van “curiosity-driven research” welk geleid heeft tot onvoorspelbare maatschappelijke en economische revoluties.

27 september 2018 - Wat vertellen, 100 jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog, geallieerde graven in het toen neutrale Denemarken over Europa? Door Theo Dirix (Ambassade van Belgie in Denemarken)

Zoals Nederland was Denemarken tijdens de Eerste Wereldoorlog neutraal. België was dat ook, tot het door Duitsland onder de voet werd gelopen. Onmiddellijk werden hier solidariteitscampagnes opgezet. Toch moest Denemarken zich later, noodgedwongen en ondanks de kwestie van Sleeswijk-Holstein, naar Duitsland plooien. Na de wapenstilstand van 1918 keerden 150 000 geallieerde krijgsgevangenen uit Duitsland terug naar huis via Kopenhagen. Na het Verdrag van Versailles koos de bevolking van Noord-Sleeswijk in een referendum voor Denemarken en werd zo Zuid-Jutland, maar op de kerkhoven bleven geallieerde slachtoffers van een tyfusepidemie achter. Elk jaar, op 11 november, herdenken de vroegere tegenstanders slachtoffers van alle gewapende conflicten en stellen elkaar de vraag hoe dit in de toekomst te vermijden.

31 mei 2018 - What is the impact of digitalization for companies? Door Jaap Postma, youSee (lezing in het Engels)

We are living in the age of digital transformation, technological disruption, artificial intelligence (AI) breakthroughs, multi layered neural networks, and all the other buzz words. Many of us have been exposed to the hype, and some of us have tried to to apply it as best as we can in the reality that we face. During this talk, Jaap Postma will give an overview of all the activities that youSee does in this area, as a basis for an interactive discussion around these topics.

22 maart 2018 - Waarom investeren multinationals in conflictgebieden? Door Caroline Witte (Copenhagen Business School, CBS)

In de afgelopen paar jaar is de wereld opgeschrikt door een nieuwe golf van politieke conflicten. Denk bijvoorbeeld aan de conflicten ten gevolge van de Arabische lente en de oorlog in Oekraïne. Ondanks de risico's die deze conflicten vormen voor werknemers en kapitaal, stroomde in de periode 2003-2013 13% van alle directe buitenlandse investeringen in ontwikkelingseconomieën naar conflictlanden. Dit roept de vraag op: Wat voor bedrijven vestigen zich in landen waar politiek geweld aan de orde van de dag is? En waarom?

25 januari 2018 - Is design thinking de innovatiemethode van de toekomst? Door Robin van Oorschot, Technische Universiteit van Denemarken

Er was een tijd dat 'ontwerpers' alleen producten (meubels, kleding, 'mooie dingen') ontwierpen. Daarna begonnen ze ook digitale producten te ontwerpen (apps en internetwebsites.) Tegenwoordig lijken ontwerpers alles te ontwerpen, en gebruiken ook niet-ontwerpers de creatieve manier van werken die ontwerpers zo succesvol maakten. 'Design thinking' was geboren. Een van de toepassingen is het gebruik van ontworpen objecten om innovatieprocessen te verbeteren. De scheikundeleraar gebruikt al decennia lang 'objecten' om molecuulstructuren uit te leggen. Ontwerpers komen er steeds meer achter hoe ze ook ontworpen objecten kunnen gebruiken om innovatie uit te leggen, zowel aan bedrijven als aan collega onderzoekers. Wat zouden we daar in de toekomst nog meer mee kunnen?

20 december 2017 - Voor wie moet een bedrijf eigenlijk waarde creëren? Door Cees ‘t Hart, Carlsberg

Voor wie creëert een onderneming waarde? Aan de hand van het voorbeeld van grondlegger van Carlsberg, J.C. Jacobsen, wordt besproken hoe ‘the founders mentality’ in de tweede helft van de negentiende eeuw nu wederom actueel is bij het beantwoorden van de vraag waar het uiteindelijk om draait....de derde Ferrari voor een investeerder of is er meer?

26 september 2017 - Duurzame landbouw door mieren en termieten: Wat kunnen we daarvan leren? Door Jacobus (Koos) Boomsma, University of Copenhagen

Tropische mieren en termieten doen al 30 miljoen jaar aanland-en tuinbouw, en voeden samenlevingen met hetzelfde aantal inwoners als Denemarken. Ze ontwikkelden kolonies waarin zowel landbouwers als gewassen vrijwel ongevoelig zijn voor epidemieën. Met natuurlijke selectie als enige hulpmiddel vonden ze zowel biologische als chemische bestrijdingsmiddelen uit, en slaagden erin om antibiotica resistentie-problemen te ontgaan. Hoogontwikkelde bladsnijdermieren bemesten hun tuinen met gehomogeniseerde verse bladeren en gebruiken agressieve chemicaliën voor biomassa-conversie zonder daar zelf last van te hebben. De prijs voor deze "utopische" levenswijze is dat deze maatschappijen geen enkele persoonlijke vrijheid kennen. Hoe heeft deze evolutie plaatsgevonden en wat kunnen wij mensen daar van leren?

18 mei 2017 - Duurzaamheid in de bouw: Wat houdt ons tegen? Door Badeloch Vera Noldus, Center for Bygningsbevaring

Heb je het over duurzaam bouwen, dan heb je het al snel over energieneutrale kantoren, passiefhuizen en dergelijke. Dit is allemaal nieuwbouw. Terwijl als we serieus werk willen maken van de ons gestelde klimaatdoelen, en dat geldt voor zowel Denemarken als Nederland, we moeten kijken naar de 95% van de bouwmassa die er al staat. Je zou grofweg kunnen stellen dat het groenste gebouw misschien al is gebouwd. Herbestemming en transformatie van bestaande gebouwen is bovendien interessant vanuit een cultureel-historisch oogpunt en kan slim zijn om leegstand aan te pakken. Duurzaamheid in de bouw kan dus gecombineerd worden met een milieu-, sociaal en economisch perspectief. Dat vergt wel een langetermijn- en interdisciplinaire aanpak. En dat gebeurt nog veel te weinig. Maar hoe doen we dat dan?

30 maart 2017 - De kunst van het ouder worden: Hoe kun je ouder worden zonder het te zijn? Door Rudi Westendorp, University of Copenhagen

Gouden protheses tonen de tand des tijds. We krijgen toenemend bulten en blauwe plekken, en lijden aan letsel of verstoringen van organen. Maar steeds beter kunnen we worden opgelapt en daarmee kunnen we langer vertrouwen op een goed functionerend lijf dan ooit tevoren. Daarom worden we ook steeds ouder. Maar hoe kunnen we ouder worden zonder het te zijn? Terwijl wij de littekens van het verouderingsproces vaak negatief beleven, toont de Japanse traditie van Kintsugi (金継ぎ) hoe gebroken aardewerk zichtbaar wordt gerepareerd met lak en stofgoud. Hierdoor geïnspireerd laat een tentoonstelling in het Medical Museion zien hoe de geneeskunde en technologie ons kwetsbare lichaam probeert te repareren. Wat kunnen we leren van Kintsugi als metafoor dat we ouder worden zonder het te zijn?

26 januari 2017 - Zo ouder, zo kind? Kan je ondernemerschap leren of is het aangeboren? Door Mirjam van Praag, Copenhagen Business School

Ouderlijk ondernemerschap is een sterke, en misschien zelfs de sterkste, factor die de keuze voor ondernemerschap beïnvloedt. Verschillende studies hebben bewezen dat ouders die zelf ondernemer zijn vaak kinderen krijgen die uiteindelijk ook ondernemer worden. Minder bekend is of deze “intergenerationele transmissie” van ondernemerschap voortkomt uit een aangeboren karaktereigenschap (nature) of een aangeleerde karaktereigenschap (nurture). En hebben ondernemende ouders ook effect op het succes van ondernemers? En als ondernemerschap niet alleen maar aangeboren is, kunnen behalve ouders ook scholen een rol spelen bij het aanleren van ondernemerschap? Ondernemerschaponderwijs vindt plaats van basisschool tot universiteit. Hoe effectief is dat?

17 november 2016 - Kernenergie: waarom eigenlijk niet? Door Rens van Munster, Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS)

Wie aan kernenergie denkt, denkt automatisch ook aan de ongelukken in Tsjernobyl en Fukushima, waarbij grote hoeveelheden radioactieve stoffen vrijkwamen met enorm schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid. Ook in de toekomst zullen de gevolgen van deze kernrampen nog lang merkbaar zijn. Desondanks pleiten sommige milieugroeperingen nu voor het sterk uitbreiden van kernenergie op mondiaal niveau. Volgens hen is het bouwen van een groot aantal nieuwe kerncentrales de enige manier om klimaatverandering tegen te gaan. In tegenstelling tot fossiele brandstoffen, produceert kernenergie namelijk bijna geen luchtvervuiling. Maar zijn kerncentrales nu echt zo schoon? En wat doen we met atoomafval? En kunnen landen die kernenergie produceren dit proces ook aanwenden voor de productie van kernwapens?