Afdeling economie en handel

De afdeling economie en handel behartigt de Nederlandse economische belangen in de relatie met het Koninkrijk Denemarken en bevordert de aanwezigheid van het Nederlandse bedrijfsleven op de Deense markt.

De afdeling economie en handel werkt daarbij samen met o.m. het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Regional Business Developer.

Onze prioriteiten

  • Het volgen en duiden van economische ontwikkelingen in het Koninkrijk Denemarken, het Deense klimaatbeleid en de inzet van Denemarken i.h.k.v. Europees economisch beleid.
  • Het (co-)organiseren van handelsactiviteiten zoals seminars, handelsmissies en netwerkbijeenkomsten, m.n. op gebied van energie, smart cities en water&maritiem.
  • Het t.a.v. bovenstaande prioritaire aandachtsgebieden verschaffen van informatie over de Deense markt en het in kaart brengen van potentiële zakenpartners.
  • Het beantwoorden van handelsvragen.

Gebruik van de Residentie

Nederlandse bedrijven die actief zijn op gebied van agri&food, tuinbouw, energie, smart cities of water&maritiem kunnen in sommige gevallen gebruik maken van de Nederlandse Residentie voor een zakendiner, productlancering, vergadering of netwerkevenement. Kijk hier voor meer informatie.

Contactgegevens

Medewerker Functie                        Telefoon            Email
Edwin Keijzer Hoofd afdeling +45 33707238 kop-ea@minbuza.nl
Atle Sommer     Senior Beleidsmedewerker +45
33707236 
kop-ea@minbuza.nl
Dilara Keserlioğlu Beleidsmedwerker +45 33707225

kop-ea@minbuza.nl
dilara.keserlioglu@minbuza.nl