Eerste aanvraag paspoort of ID-kaart: ouders niet getrouwd tijdens geboorte aanvrager?

Wilt u voor het eerst een Nederlands paspoort of identiteitskaart (ID-kaart) aanvragen? En waren uw ouders niet getrouwd tijdens uw geboorte? Of doet u de aanvraag voor uw minderjarige kind? En was u zelf niet getrouwd tijdens de geboorte van uw kind? Kies uw situatie om te zien welke documenten u nodig heeft.

Wat is uw situatie?Klik op de + om een keuze te maken