Transitvisumplicht voor Cubanen die via Nederland reizen

De minister van Buitenlandse Zaken heeft besloten om per 29 januari de transitvisumplicht in te voeren voor Cubanen die via Nederland naar een bestemming buiten Schengen reizen.

Een transitvisum is een visum waarmee een reiziger op een Nederlands vliegveld mag overstappen naar een bestemming buiten het Schengengebied. Het visum (ook wel A-visum genoemd) geeft geen toegang tot Nederland of een ander Schengenland. De reiziger mag het vliegveld dus niet verlaten.

De aanleiding voor het invoeren van de transitvisumplicht is erin gelegen dat de afgelopen maanden een sterke toename te zien was in het aantal Cubanen dat via Nederland op weg was naar een bestemming buiten het Schengengebied, maar op Schiphol de reis afbrak om een asielaanvraag in te dienen.

Met het instellen van een luchthaventransitvisum kan vooraf beter worden onderzocht wat de intenties zijn van de visumaanvrager.

Meer informatie over het aanvragen van het visum, vindt u hier.