Orange Plaza

Waarom Orange Plaza?

Het tijdperk van diplomatie als exclusief domein van staten en overheden is voorbij. In de interactieve wereld van vandaag, is de overheid niet meer de enige actor op het internationale politieke toneel. Multinationals, maatschappelijke organisaties, actiegroepen en zelfs individuen met toegang tot internet kunnen het nieuws evenzeer beinvloeden. Naar verwachting zet deze trend zich de komende jaren voort. Voor de overheid en haar ambassade betekent dit nieuwe uitdagingen. Om de Nederlandse burgers, zowel in Nederland, als in het buitenland, goed te kunnen blijven bedienen moeten de ambassades op zoek naar nieuwe partners en innovatieve samenwerkingsverbanden. De ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in San Jose zet daarom in op het uitbreiden en diversifiëren van haar netwerk. Tegen deze achtergrond werd de Orange Plaza (OP) gecreëerd.

Wat is Orange Plaza?

De OP is een fysieke ruimte, ingericht in het ambassadepand te San Jose. In  OP komen partners van de ambassade samen om er te leren over de mogelijkheden die er bestaan voor samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de landen uit Midden-Amerika. Daarnaast kan men er vergaderen, workshops en match-making evenementen organiseren. In OP worden alle werkterreinen van de ambassade aan elkaar gekoppeld en wordt er bewust naar synergie tussen de verschillende onderwerpen en partners gezocht. Hierbij kan worden gedacht aan links tussen economische diplomatie en mensenrechten, of tussen publieksdiplomatie en de inzet op vrede en veiligheid in Midden-Amerika. In het kort:  OP als hub voor innovatie, creatie, kennisdeling, training en onderwijs

Video Orange Plaza

Voor wie is Orange Plaza?

Bedrijven, NGO’s, kennisinstellingen, overheden, activisten, ondernemers en startups, kamers van koophandel en andere organisaties die zich met de onderstaande prioriteiten bezighouden zijn van harte welkom in OP. Dit geldt voor zowel Nederlandse, als Midden-Amerikaanse organisaties. Een band, of affiniteit met het Koninkrijk der Nederlanden en/of Midden-Amerika evenals bereidheid om kennis en ervaring te delen met de ambassade en andere partners staat hierbij voorop.

Wat zijn de prioritaire thema’s voor Orange Plaza?

• Mensenrechten

• (Toegang tot) Justitie

• Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

• Handelsbevordering (vooral op sectors water, agro en logistiek)

• Duurzaamheid en circulaire economie

• Ondernemerschap

Wat biedt Orange Plaza?

• OP bestaat uit 6 creatieve werk- en vergaderruimten voor  6 a 35 pers. Iedere ruimte is multifunctioneel en kan worden aangepast aan verschillende activiteiten. Voorbeelden van activiteiten die in OP worden georganiseerd zijn: lezingen, seminars, workshops, vergaderingen, ronde tafels, tentoonstellingen, match-making.

• Beamers, screens en (hoge snelheids-) internet zijn beschikbaar.

• Relevante contacten en informatie over prioritaire onderwerpen en relevante ontwikkelingen in het Koninkrijk der Nederlanden en Midden-Amerika.

Indien u meer informatie wilt over Orange Plaza, nodigen wij u van harte uit te mailen naar: sjo-ea@minbuza nl of te bellen naar +506 2296-1490.

Aanvraag gebruik Orange Plaza

Contact persoon

Beschrijving van de activiteit

Openingstijden: maandag t/m donderdag van 8:00 tot 16:00 en vrijdag van 8:00 tot 12:00

Geef aan wat de link is met Nederland of de Ambassade (Zie prioritaire thema’s voor Orange Plaza)

Max. capaciteit 35 personen

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om om uw aanvraag te beoordelen. Uw gegevens worden een jaar bewaard. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders uw aanvraag niet goed kunnen beoordelen.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanvraag te beoordelen. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Na 12 maanden verwijderen wij uw gegevens.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *