Relatie Nederland en de Democratische Republiek Congo

De DRC (voorheen Zaïre) heeft een onrustig verleden en ook nu is het land niet helemaal stabiel. Nederland heeft sinds de onafhankelijkheid (1960) een ambassade in Kinshasa.

DR Congo heeft jarenlang geleden onder dictatuur en burgeroorlog. De laatste tien à vijftien jaar is er een begin gemaakt met democratie. In het oosten blijven gewapende groepen actief die terreur zaaien onder de bevolking. Ze raken geregeld in gevecht met het Congolese leger en met militairen van de VN-vredesmacht in Congo (MONUSCO). Staatsinstellingen zijn zwak, corruptie komt veel voor en mensenrechten worden vaak niet gerespecteerd.

De DRC is een arm land. Het behoort tot de minst ontwikkelde landen ter wereld. De Congolese economie is sterk afhankelijk van de export van delfstoffen. Het merendeel van de bevolking leeft onder de armoedegrens. De overheid levert nauwelijks basisvoorzieningen aan de bevolking. Onderwijs en gezondheidszorg worden vooral door kerken en niet-gouvernementele organisaties verzorgd. Er zijn nauwelijks Nederlandse bedrijven gevestigd in de DRC; een uitzondering is bierbrouwer Heineken. De handelsrelatie met Nederland is zeer beperkt. Het is moeilijk zakendoen voor ondernemers in DRC.

Nederland financiert ontwikkelingsactiviteiten in de DRC, vooral in het oosten van het land, waar veel conflicten zijn. Het doel is bij te dragen aan herstel van de stabiliteit en een beter bestaan voor de bevolking. De projecten worden uitgevoerd door niet-gouvernementele en VN-organisaties. Daarnaast steunt de ambassade mensenrechtenverdedigers en organisaties die opkomen voor de rechten van vrouwen, waaronder bescherming tegen sexueel geweld.

Er is een kleine Nederlandse gemeenschap (ca. 150 personen), die vooral werkzaam is bij ontwikkelingsorganisaties en de Verenigde Naties.