Economische betrekkinge tussen Nederland en Colombia

De economische betrekkingen tussen Nederland en Colombia zijn goed. De afgelopen jaren heeft Nederland een overgang geïmplementeerd van een door ontwikkelingshulp gedreven samenwerking met Colombia naar een samenwerking gebaseerd op economische mogelijkheden voor beide landen (''from aid to trade''). Deze zogeheten ''Transitiefaciliteit'' liep eind 2015 af. De relatie tussen Nederland en Colombia blijft zich focussen op de uitbreiding van (duurzame) bilaterale handel en investeringen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Colombia.

Handel tussen Nederland en Colombia

Het Koninkrijk der Nederlanden en Colombia hebben een sterke handels- en investeringsrelatie met toenemende goederen- en dienstenstromen, die belangrijke inkomstenbronnen vormen voor beide landen. Zo is Nederland de vijfde bestemming van Colombiaanse export ter wereld en de tweede bestemming binnen de Europese Unie (na Spanje), onder meer vanwege de sleutelfunctie van Rotterdam als doorvoerhaven in Europa. Aruba is de elfde exportbestemming van Colombiaanse producten. De totale export van Colombiaanse producten in 2015 was 35,6 miljard dollar, waarvan 4,2% Nederland als bestemming had en 2.4% Aruba.

Bovendien heeft Colombia na Brazilie en Mexico de meeste Nederlandse investeringen in Latijns-Amerika.  Binnen de Europese Unie is Nederland, een van de belangrijkste buitenlandse investeerders in Colombia.

Belangrijke producten die van Colombia naar Nederland worden geexporteerd, zijn onder andere steenkool (56%), olie (12%) en palmolie (8%). Daarnaast nemen agrarische producten als bananen, bloemen, koffie en palmolie een belangrijke plaats in de export van Colombia naar Nederland:

De belangrijkste Nederlandse producten die naar Colombia komen, zijn producten uit de chemische en farmaceutische industrie, transportsector (land / water) en landbouwsector (bloemen):

Op dit moment zijn er meer dan 60 Nederlandse bedrijven actief op de Colombiaanse markt, waaronder verschillende multinationals. Daarnaast is er een groeiend aantal kleine en middelgrote ondernemingen actief in de tuinbouw, engineering services en scheepsbouw. Bovendien zijn ongeveer 60 Colombiaanse bedrijven lokaal geregistreerd als officiële vertegenwoordiger van het Nederlandse bedrijfsleven.

De ambassade in Bogota en consulaten in Medellin, Cali en Cartagena ondersteunen bedrijven in hun commerciële relaties binnen Nederland en in het buitenland. Daarnaast dragen de ambassades en consulaten bij aan de ontwikkeling van een gezond handels- en investeringsklimaat in opkomende landen als Colombia. Hierbij werken de posten samen met De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in Den Haag en andere relevante agentschappen. Voor meer informatie over deze handelsinstrumenten, kunt u terecht bij RVO. Voor meer informatie over de sectoren waarin de Nederlandse Ambassade in Colombia actief is, bekijk onze webpagina.