Ambassade Bogotá publiceert eerste duurzaamheidsrapport

De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Colombia heeft onlangs een eerste duurzaamheidsrapport gepubliceerd.

Voor de Ambassade in Bogotá is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een kernthema. We kijken steeds kritischer naar onze bedrijfsvoering en werken aan een duurzame en sociale werkomgeving op de ambassade. Daarnaast spannen we ons in om ook een positieve bijdrage te leveren in de topsectoren waar Nederland en Colombia in samenwerken. De noodzaak van MVO dragen we uit richting het Nederlandse bedrijfsleven in Colombia, maar ook richting de Colombiaanse overheid.

De Ambassade in Bogota heeft daarom voor de eerste keer een duurzaamheidsrapport opgesteld. Hierin evalueren we de bedrijfsvoering en stellen we doelen om een verdere verduurzamingsslag te maken. Naast het energie- en waterverbruik van de ambassade schenken we aandacht aan de diversiteit binnen de organisatie en het management team. Ook zijn de beleidsprojecten van de ambassade gekoppeld aan de Sustainable Development Goals.

Het duurzaamheidsrapport biedt ons een richtsnoer voor het bewerkstelligen van een duurzame bedrijfsvoering. Zo werden bijna alle doelen voor 2018 in het afgelopen jaar gerealiseerd, zoals de aanschaf van een hybride dienstauto, compensatie van vliegreizen door het aanplanten van bomen en substantieel minder papierverbruik. De ambassade streeft ernaar om jaarlijks een duurzaamheidsrapport op te stellen.