Zakenpartners vinden in China

Heeft u concrete plannen om te exporteren naar of zaken te doen in China? En zoekt u een zakenpartner? Het Nederlands economisch netwerk in China helpt u verder.

Samenwerking met RVO.nl

Het Nederlands economisch netwerk in China biedt Nederlandse ondernemers en bedrijven ondersteuning bij export en internationalisering. Hiervoor werken wij nauw samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EKZ) .

Adviesgesprek en bedrijfsprofiel

Een RVO-adviseur bespreekt in een vrijblijvend en gratis adviesgesprek uw wensen en doelen met u. Besluit u aan de hand van deze intake tot een zakenpartnerscan, dan wordt bijvoorbeeld een profiel van uw bedrijf opgesteld voor potentiële zakenpartners.

Actief benaderen (mogelijke) zakenpartners

Met het bedrijfsprofiel gaat het economisch netwerk in China voor u op zoek naar potentiële zakenpartners, zoals agenten, importeurs, distributeurs of producenten. Vervolgens worden die namens uw bedrijf benaderd om hun eventuele interesse in samenwerking te peilen.

In de praktijk

Bekijk de case van Bioboxx in India om te zien hoe RVO.nl, ambassade en NBSO een bedrijf dat deelneemt aan een handelsmissie concreet assisteren.

Op basis van een door de ambassade verzorgde longlist van 40 bedrijven had Bioboxx 25 afspraken met mogelijke zakenpartners uit India. Met 12 bedrijven stond Bioboxx in contact; één hiervan kwam een maand later al in Nederland op bezoek.

Ten tijde van de video-opname was er vergevorderd contact met vier Indiase bedrijven, waar Bioboxx met het oog op verdere samenwerking geheimhoudingsverklaringen had neergelegd.

"Een ambassade is heel benaderbaar, zeer toegankelijk. Stap eropaf als bedrijf, je kunt gewoon rechtstreeks contact met ze opnemen." - Harry de Jonge, Bioboxx