Bent u opgelicht?

Wees ervan bewust dat internationale oplichtingszaken erg complex zijn en zaken moeilijk worden opgepakt. Wanneer u onverhoeds slachtoffer bent geworden van oplichting kunt u onderstaande stappenplan doorlopen.

Stappenplan

  1. Het is belangrijk dat u zich zo snel mogelijk bewust bent van het feit dat u slachtoffer bent geworden van internetfraude. Veelal wordt het geld door fraudeurs snel overgemaakt naar andere rekeningen, waardoor het niet meer te traceren valt.
  2. Probeer het bankrekeningnummer - waar het geld naartoe is overgemaakt - zo snel mogelijk te laten bevriezen. Dit om te voorkomen dat het geld door de fraudeurs wordt doorgesluisd naar andere rekeningnummers.
  3. Doe direct aangifte bij de lokale politie als u slachtoffer bent geworden van internetfraude. Deze kan u helpen om het proces om het bankrekeningnummer te laten bevriezen te versnellen en het proces van een rechtshulpverzoek in gang te zetten. Verzamel daarom alle relevante informatie over de mogelijke dader(s) en overhandig die aan de politie.
  4. Neem daarnaast ook contact op met het postennetwerk van de Nederlandse ambassade. Zij beschikken over veel kennis en kunnen waar nodig informatie verstrekken over de stappen die moeten worden overgenomen. Zij kunnen u ook in contact brengen met lokale advocaten. Deze kunnen u ondersteunen om lokaal aangifte te doen. Soms kan het in China ook helpen als een lokale advocaat naar het plaatselijke politiebureau gaat met het verzoek om een bankrekening te laten bevriezen.
  5. In sommige gevallen kan het helpen om de bankrekening van de fraudeurs sneller  te laten bevriezen door vanuit de betalende bank een swift bericht te laten sturen naar de bank waar het geld naar is overgemaakt. In dit bericht moet staan dat de ontvangende bank het geld moet terugsturen, omdat het geld dat is overgemaakt gebruikt wordt voor witwassen en verkregen is via fraude.

Advocatenkantoor

Neem in geval van een handelsgeschil of oplichting zo spoedig mogelijk contact op met een advocaat. Hoe eerder u dit doet, hoe groter de kans is dat de oplichters achterhaald kunnen worden en er stappen genomen kunnen worden om uw recht te halen. Het Chinese postennetwerk kan u een overzicht met advocaten toesturen.

Extra informatie

Via de website van de politie kunnen bedrijven handelspartijen checken. Het is natuurlijk niet zo dat bedrijven die hier niet vermeld staan per definitie betrouwbaar zijn.

De beste Nederlandse website is die van de fraudehelpdesk en ook de website van de politie geeft informatie over fraude en (internet)oplichting.