Company check China

Het Nederlands overheidsnetwerk in China kan op verzoek van Nederlandse bedrijven een company check uitvoeren aangaande Chinese bedrijven. Hierbij wordt nagegaan of het betreffende bedrijf geregistreerd staat bij de lokale Administration of Industry and Commerce (AIC), de Chinese tegenhanger van de Nederlandse Kamer van Koophandel. Indien u beschikt over een kopie van de bedrijfsvergunning en de identiteitskaart van de gemachtigde, dan kunnen we dit vergelijken met de registratie in de database van de AIC.

Naast de referentie met de database van de AIC, is er een aantal zaken waar u zelf op kunt letten:

  • ­ziet de bedrijfswebsite er professioneel uit?
  • beschikt het bedrijf over een vaste telefoonlijn en niet slechts een mobiel nummer?
  • ­welk soort emailadres wordt er gebruikt?

AEO-vergunning

Bedrijven die deelnemen aan het internationale handelsverkeer hebben vaak de status van Authorised Economic Operator (AEO) aangevraagd. Een AEO-vergunning biedt u allerlei voordelen in het internationale handelsverkeer. In het AEO-concept gaat het om de waarborgen in de hele logistieke keten voor een veilig goederenverkeer.

Op de Authorised Economic Operators website kunt u de AEO status van EU bedrijven testen.

BTW-identificatie

Een andere manier om bedrijven na te trekken, is door het BTW-nummer op echtheid te controleren. Dit kan online gedaan worden via het systeem voor de uitwisseling van BTW-informatie (VAT Information Exchange System, VIES) van de Europese Commissie.

Zoek direct nummers in het systeem op via deze webpagina van de Europese Commissie.

Diepgaander onderzoek

De company check uitgevoerd door het postennet geeft slechts uitsluitsel over de administratieve registratie van het bedrijf. Indien u een diepgaander onderzoek wenst, kunt u contact opnemen met een due diligence bedrijf. De diplomatieke posten in China kunnen u een lijst verschaffen van bedrijven die de middelen hebben om een diepgaander achtergrondonderzoek in te stellen.

Contact

Voor een company check of gegevens van due diligence bedrijven kunt u contact opnemen met de ambassade in Peking, de consulaten-generaal in Shanghai, Hongkong en Guangzhou of de NBSO’s in Dalian, Jinan, Qingdao, Nanjing, Chengdu en Wuhan.