Company check China

Het Nederlands economisch netwerk in China kan op verzoek van Nederlandse bedrijven een zogenoemde company check van Chinese bedrijven uitvoeren.

AIC-registratie

Hierbij wordt nagegaan of het desbetreffende bedrijf geregistreerd staat bij de lokale Administration of Industry and Commerce (AIC), de Chinese tegenhanger van de Nederlandse Kamer van Koophandel. Indien u beschikt over een kopie van de bedrijfsvergunning en de identiteitskaart van de gemachtigde, dan kunnen we die vergelijken met de registratie in de AIC-database.

Naast het onderzoek in de database van de AIC, kunt u zelf letten op een aantal zaken:

  • Ziet de bedrijfswebsite er professioneel uit?
  • Beschikt het bedrijf over een vaste telefoonlijn en niet alleen over een mobiel nummer?
  • ­Welk soort e-mailadres wordt er gebruikt?

AEO-vergunning

Bedrijven die deelnemen aan het internationale handelsverkeer hebben vaak de status van Authorised Economic Operator (AEO) aangevraagd. Een AEO-vergunning biedt allerlei voordelen in het internationale handelsverkeer. Op de Authorised Economic Operators-website kunt u de AEO-status van EU-bedrijven checken.

BTW-identificatie

Een andere manier om bedrijven na te trekken, is door het BTW-nummer op echtheid te controleren. Dit kan door online het nummer op te zoeken in het systeem voor de uitwisseling van BTW-informatie (VAT Information Exchange System, VIES) van de Europese Commissie.

Diepgaand onderzoek

De company check geeft slechts uitsluitsel over de administratieve registratie van een bedrijf. Indien u een diepgaander onderzoek wenst, kunt u contact opnemen met een due diligence-bedrijf. De diplomatieke posten in China kunnen u een lijst verschaffen van zulke bedrijven met de middelen om een meer diepgaand achtergrondonderzoek in te stellen.

Contact

Voor een company check of gegevens van due diligence-bedrijven kunt u contact opnemen met de ambassade in Peking, de consulaten-generaal in Shanghai, Hongkong, Chongqing en Guangzhou of de NBSO’s in Dalian, Jinan, Qingdao, Nanjing, Chengdu en Wuhan.