Nederlands onderwijs in China

Ontdek de mogelijkheden om Nederlands onderwijs te volgen in China.

Basis- en voortgezet onderwijs in het buitenland

Wanneer u in het buitenland verblijft, heeft uw kind (afhankelijk van het land) een aantal mogelijkheden:

  • lokale school
  • internationale (of Europese) school
  • Nederlandstalige school

Op rijksoverheid.nl leest u meer over de verschillende onderwijsmogelijkheden in het buitenland.

Scholenzoeker Nederlandstalig onderwijs

De Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) ondersteunt en subsidieert het Nederlandstalige onderwijs in het buitenland. Met de scholenzoeker van de NOB vindt u waar (en in welke vorm) Nederlands onderwijs mogelijk is.

Nederlands onderwijs in dit land of gebied

Zie onderstaande informatie over de mogelijkheden tot het volgen van Nederlandstalig onderwijs in Peking en Shanghai.

Peking

De Nederlandse School De Rode Leeuw organiseert al ruim 12 jaar Nederlands onderwijs in Peking voor met name Nederlandse en Belgische kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar die Nederlands als moedertaal hebben. Er is een Nederlands programma onder schooltijd voor leerlingen op de basisschool van de Western Academy of Beijing (WAB). Deze dagelijkse lessen duren 40 minuten en zijn een onderdeel van het rooster van deze internationale school.

De Rode Leeuw verzorgt ook een Nederlands programma na schooltijd. Er is een programma voor basisschool groep 1 t/m 8 en een programma voor Voortgezet Onderwijs (VO) klas 1 t/m 6. Deze wekelijkse Nederlandse lessen zijn toegankelijk voor kinderen van andere (internationale) scholen en vanaf groep 8 ook voor WAB leerlingen.

Deze naschoolse lessen vinden doordeweeks plaats op de Western Academy of Beijing en op zaterdag voor groep 1 t/m 4 in Sanlitun. Ook biedt De Rode Leeuw WAB leerlingen in klas VO 5 en 6 de mogelijkheid tot begeleiding bij het volgen van het International Baccalaureate Diploma Program (IBDP) Nederlands.

Meer informatie op de website van De Rode Leeuw of via e-mail: informatie@derodeleeuw.org

Shanghai

LanguageOne

LanguageOne is al meer dan 30 jaar een begrip in het ontwikkelen en verzorgen van moedertaalonderwijs voor jongeren die opgroeien in een internationale setting. Via kwalitatief, eigentijds en inspirerend Nederlandse Taal en Cultuuronderwijs brengen zij leerlingen tussen de 2,5 en 18 jaar thuis in de eigen taal en cultuur.

In het programma voor kinderen tot 12 jaar is er veel aandacht voor taal, spelling, lezen en woordenschat. Het programma voor jongeren vanaf 12 jaar is gericht op de instroom in het Nederlandse en internationale onderwijs en op de voorbereiding op een Nederlands examen. Binnen de programma’s wordt uitgebreid aandacht besteed aan de Nederlandse/Vlaamse cultuur, actualiteiten en maatschappelijke onderwerpen uit het Nederlandse taalgebied.

LanguageOne heeft vijf locaties in Shanghai en een locatie in Suzhou, op gerenommeerde internationale scholen. LanguageOne is aangesloten bij Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) en geaccrediteerd door de Inspectie van het Onderwijs.

Kijk voor meer informatie op de website van LanguageOne of op de LanguageOne Facebookpagina. Mailen kan naar shanghai-suzhou@languageone.nl

Shanghai Dutch School

Shanghai Dutch School (SDS) is een geaccrediteerde school voor Nederlandse taal en cultuur in Shanghai. SDS maakt deel uit van de British International School Shanghai (BISS), Puxi (BISS Puxi) en biedt volledig geïntegreerd moedertaalonderwijs aan peuters vanaf 2 jaar t/m voortgezet onderwijs klas 6 (International Baccalaureate Diploma Programme).

In de onderbouw van het voortgezet onderwijs worden tevens de vakken aardrijkskunde en geschiedenis in het Nederlands aangeboden. Alle lessen vinden gedurende de reguliere lesdag plaats en er zijn geen extra kosten verbonden aan deelname aan het Nederlandse programma. BISS Puxi is gelegen aan de westkant van Shanghai, in de wijk Huacao, en goed bereikbaar vanuit zowel het centrum van de stad, als de Hongqiao Hub.

Kijk voor meer informatie op de website van Shanghai Dutch School op BISS Puxi en op de Facebookpagina van Shanghai Dutch School of mail met de directeur van SDS via c-samsom@bisspuxi.com.