Economische trends China

China maakt de afgelopen decennia spectaculaire ontwikkelingen door. Economisch, demografisch en sociaal. De huidige snelheid op het gebied van innovatie moet dan ook in dit licht gezien worden: de privatisering van staatsbedrijven in de jaren 90, de migratie van honderden miljoenen mensen naar de stad en de structurele verschuiving van de economie naar de dienstensector.

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen sinds de hervorming van de Chinese economie in 1978?

Transformatie van de Chinese economie

Eind jaren 70 stoelde de Chinese economie grotendeels op de landbouwsector, met ruim 80 procent van de bevolking - vaak in armoede - gevestigd op het platteland. Nu, ruim 40 jaar later, heeft een enorme urbanisatie plaatsgevonden en leeft de bevolking voornamelijk in grote steden.

De transformatie van landbouweconomie die volledig staatsgereguleerd was tot de huidige innovatieve, deels marktgeleide economie kende meerdere fases.

Export en productie stimuleren groei

Toen de Chinese regering in 1978 van koers veranderde, stond de Chinese economie er niet goed voor. Ruim 70 procent van de bevolking was werkzaam in de agrarische sector en deze droeg maar een derde bij aan het BBP. Een grote hervorming van de economie was de oplossing: de grenzen gingen open voor buitenlandse handel en de productiesector werd versterkt.

Omdat de industrie veel productiever was dan de landbouw, werden export en productie de grootste drijvende kracht achter de Chinese economische groei. Halverwege de jaren 80 werden ook buitenlandse investeringen toegestaan. De investeringen gingen vooral naar de verdere ontwikkeling van infrastructuur en industrie.

Het grote omslagpunt voor de Chinese economie kwam in de jaren 90 met de privatisering van een groot aantal staatsbedrijven.

Shanghai wordt internationale financiële hub

In deze jaren werd de basis gelegd voor het huidige innovatieve China. Dankzij de privatiseringsslag daalden de overheidsuitgaven sterk en werd er verder geïnvesteerd in het ontwikkelen van de service- en productiesectoren. Door de grote werkgelegenheidstoename in en rondom steden trok een groot deel van de bevolking geleidelijk naar de stad. Mede door zijn gunstige locatie in de monding van de Yangtze-rivier maakte Shanghai in de jaren 90 een enorme groei door.

Daarnaast zorgde de ontwikkeling van de productie- en servicesectoren ervoor dat de bevolking in toenemende mate in deze sectoren ging werken. Tussen 1990 en 2000 groeide de bevolking in Shanghai met 6 miljoen mensen en de stad kreeg in die jaren de status van internationale financiële hub.

High-tech integreren in productie en dienstverlening

Tegenwoordig is China niet alleen de grootste producent ter wereld in sectoren als textiel, chemicaliën, cement en staal, maar dragen ook industrieën als elektronica, scheepsbouw en auto’s bij aan de enorme export. Sinds kort heeft ook China’s high-techproductie die van de Verenigde Staten op meerdere fronten ingehaald. Het doel van China is om de innovatieve high-techindustrie te integreren in meer traditionele sectoren, om zo een meer kwalitatief groeipotentieel te creëren.

Daarnaast behoren de investeringsstromen – zowel vanuit het buitenland naar China als andersom – tot de grootste wereldwijd. Mede hierdoor kon de service-industrie vanaf 2011 uitgroeien tot China’s leidende sector, waarin tegenwoordig bijna de helft van de bevolking werkzaam is.

Focus op innovatie en ondernemerschap

De focus op innovatie en ondernemerschap leidt tot kansen voor bedrijven en startups – zeker ook in Shanghai en omgeving waar je speciale ‘High-Tech Development Zones’ hebt. Niet voor niets vind je hier veel unicorns – waaronder Ant Financial, NIO, RED (Xiaohongshu) en United Imaging Healthcare.

Intussen stuurt de Chinese overheid aan op een hervorming van de economie. Het is de bedoeling dat de economie zich meer richt op innovatieve productie in plaats van massaproductie, en op binnenlandse consumptie (het Made in China 2025-beleid).