China en Shanghai: innovatie en groei

Shanghai is het handelscentrum en financiële centrum van China. Deze ontwikkeling startte na de economische hervormingen van 1992. Tegenwoordig behoort Shanghai tot de grootste en meest ontwikkelde steden in China. Shanghai heeft een sterke basis op het gebied van productie en technologie.

Sinds Hongkong in 1997 is overgedragen aan China heeft Shanghai zijn rol in de financiële sector en het bankwezen vergroot en hebben vele bedrijven hun hoofdkwartier naar de stad verplaatst. Hierdoor is de vraag naar een hoogopgeleide beroepsbevolking sterk gestegen. De economie van Shanghai groeide de afgelopen jaren met zo'n 7 tot 10 procent per jaar.