Afdeling innovatie

De dienstverlening van het Innovatie-Attaché-netwerk (IA-netwerk) is gericht op Nederlandse onderzoekers, high-tech starters, academici, onderzoeksinstellingen en kennisinstituten, beleidsmakers en kennisintensieve investeerders.

Concrete ondersteuning van uw plannen en activiteiten

De innovatie-attachés en -adviseurs beantwoorden vragen op het gebied van ontwikkelingen in technisch en wetenschappelijk onderzoek (R&D) en organiseren missies, seminars en werkbezoeken aan bedrijven en kennisinstellingen. Het IA-netwerk kan helpen bij het leggen van internationale R&D-contacten en bij het bevorderen van samenwerking met interessante partijen op het gebied van R&D.

Het IA-netwerk in China is vertegenwoordigd op de Nederlandse ambassade in Beijing en op de consulaten-generaal in Shanghai en Guangzhou.

Contact

Peking

Naam en e-mail Functie
Taake Manning Technisch-Wetenschappelijke Raad
Sarah Grasdijk Projectcoördinator PIB, office manager afdeling innovatie
Ma Qing Projectmedewerker

Shanghai

Naam en e-mail Functie
David Bekkers Innovatieadviseur
Anouk van der Steen Innovatieadviseur
Bart van Hezewijk Innovatieadviseur

Guangzhou

Naam en e-mail Functie
Innovatieadviseur