Zakelijk netwerk en contacten in Chili

Om uw plannen te realiseren, heeft u de juiste contacten in Chili nodig. Het ambassadenetwerk kan u daarbij helpen.

Zakelijk netwerk en contacten

Bent u op zoek naar specifieke zakelijke contacten in het buitenland? Vanuit Nederland is het niet altijd eenvoudig om betrouwbare agenten, afnemers of partners te vinden. De medewerkers van het ambassadenetwerk zijn ter plekke aanwezig. Zij kennen de lokale spelers, netwerken en markt en kunnen omgaan met taal- en cultuurbarrières.

U kunt een zakenpartnerscan aanvragen zodat u inzicht krijgt in uw lokale marktkansen.

Wilt u samenwerkingspartners vinden om te ondernemen en innoveren in Europa? Kijk dan ook eens naar het Enterprise Europe Network (website in het Engels).

Introducties verzorgen

Weten welke partijen passen bij uw ambities is één. Met ze in contact komen is een tweede. De medewerkers van de ambassades hebben vaak gemakkelijker toegang tot de juiste personen. Zij kunnen uw bedrijf of organisatie onder de aandacht brengen en u introduceren bij interessante partijen. Ook organiseren zij seminars en evenementen om u in contact te brengen met (potentiële) partners. In bepaalde gevallen kunt u ook zelf gebruikmaken van de faciliteiten van het ambassadenetwerk om activiteiten te organiseren.

Missies, beurzen en partnerschappen

Deelname aan een handelsmissie (soms met een minister of staatssecretaris) of een gezamenlijke beursinzending  is een effectieve manier om te bouwen aan uw buitenlandse én Nederlandse netwerk. U lift dan mee op de collectieve aandacht en de promotiekracht van Nederland.

Wilt u met een groep van bedrijven en kennisinstellingen een buitenlandse markt betreden? Dat kan met het programma Partners for International Business  (PIB). Het programma biedt u steun bij het verkrijgen van toegang tot kansrijke buitenlandse markten. Neem daarvoor contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Zakelijk netwerk en contacten in dit land of gebied

Chileens-Nederlandse Kamer van Koophandel

De Chileens-Nederlandse Kamer van Koophandel (KvK) werd opgericht in 2004 met als doel om de commerciële en culturele relaties tussen Chili en Nederland te versterken. De Chileens-Nederlandse KvK biedt verschillende diensten aan voor zowel haar leden als voor het grote publiek om zodoende een positieve bijdrage te leveren aan het handelsverkeer tussen beide landen. Daarnaast biedt de Chileens-Nederlandse KvK haar leden een aantal speciale kortingen en arrangementen aan die mogelijk zijn gemaakt in samenwerking met in Chili gevestigde bedrijven. De belangrijkste doelstellingen van de Nederlandse-Chileense KvK zijn het verspreiden van relevante informatie en het creëren van nieuwe zakenrelaties tussen haar leden met name door het organiseren van (netwerkings-) evenementen, presentaties en seminars over actuele thema’s en interactieve expo's. Daarbij hanteert de KvK een actief beleid om nieuwe leden te werven om derhalve haar netwerk te vergroten en nieuwe potentiële samenwerkingsverbanden te stimuleren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met gerente@camarachileholanda.cl of presidente@camarachileholanda.cl.

Afdeling Economie & Handel - Ambassade Santiago de Chile

De ambassademedewerkers staan voor u klaar. U kunt uw handelsvragen per mail stellen of een oriënterend gesprek aanvragen. De contactgegevens van de afdeling economie en handel van de Nederlandse ambassade te Santiago de Chile zijn terug te vinden op de wie zijn wij pagina. Wat de afdeling economie en handel voor u kan betekenen kunt u terugvinden op de wat doen wij pagina.

Nederlandse Zakenlunch

De Nederlandse Zakenlunch is een maandelijkse lunch die georganiseerd wordt door en voor de Nederlandse zakengemeenschap in Chili.

Een keer per maand komen Nederlandse managers, vakspecialisten en ondernemers samen om in gesloten kring, in een informele sfeer te lunchen en van gedachten te wisselen over zakelijke aangelegenheden. Mocht u een uitnodiging willen ontvangen voor de zakenlunch, dan kunt u een e-mail sturen contact@zakenlunch.cl. Voor meer informatie over deze lunch kunt u de website van de zakenlunch raadplegen.