Wat doen wij in Chili?

Het postennetwerk in Chili vertegenwoordigt, bevordert en behartigt de belangen van Nederland en Nederlanders in Chili. We ondersteunen burgers, bedrijven, kennisinstituten en andere organisaties. Tevens informeren wij de buitenlander die een algemeen, zakelijk of cultureel interesse heeft in Nederland.

 • Wij onderhouden de contacten met de Chileense overheid.
 • Wij bevorderen de handelsrelatie tussen beide landen.
 • Wij zetten ons in voor de Nederlandse cultuur.
 • Wij vergroten de zichtbaarheid van Nederland in Chili.
 • Wij organiseren en ondersteunen activiteiten.
 • Wij helpen Nederlanders.

Consulaire Zaken

De consulaire afdeling vervult een aantal belangrijke algemene taken voor Nederlanders in het buitenland, zoals de afgifte van reisdocumenten en consulaire verklaringen. Tevens geeft de consulaire afdeling voorlichting over nationaliteiten, naamrecht, adoptie en andere burgerzaken. Daarnaast brengt de consulaire afdeling bezoeken aan Nederlandse gedetineerden in Chili, in samenwerking met Reclassering Nederland.

De consulaire afdeling is tevens verantwoordelijk voor het afnemen van het basisexamen inburgering om een machtiging voorlopig verblijf en verblijfsvergunning in Nederland in het geval van gezinshereniging aan te kunnen vragen.

Voor consulaire informatie (paspoorten, visa, etc.) zie de rubriek Wonen en werken. Voor het aanvragen van paspoorten en andere consulaire dienstverlening is een afspraak vereist, die u online dient te maken: Afspraaksysteem reisdocumenten

Economie en Handel

De economische afdeling van de Nederlandse ambassade in Santiago de Chile vertegenwoordigt de Nederlandse economische belangen in Chili en ondersteunt het Nederlandse bedrijfsleven op de Chileense markt.

 • Handelsvragen, Informatie op Maat en individuele zakenpartnerscans
 • Oriënterend gesprek op de ambassade over de Chileense markt
 • Het vinden van een importeur of agent
 • Investeringsmogelijkheden en/of algemene wet- en regelgeving
 • Typische aspecten van het zakendoen in Chili
 • Ondersteuning bij activiteiten in Chili, bijvoorbeeld introductie bij lokale autoriteiten en bedrijfsleven
 • Ondersteuning en uitvoering van collectieve activiteiten en Holland promotie

Pers en Culturele Zaken

Op het gebied van pers- en culturele zaken bevordert de Nederlandse Ambassade in Santiago de Chile de Nederlandse  cultuur in Chili. Ze verstrekt algemene informatie aan een breed publiek over de Nederlandse overheid, het overheidsbeleid, de Nederlandse economie en samenleving, culturele instellingen en het Nederlandse onderwijs in zowel Chili als Nederland. Daarnaast onderhoudt ze contacten met de lokale pers.

Politiek en Mensenrechten