Agriculture & Food

Onder Agriculture & Food vallen alle stappen in het proces van landbouw- en voedselproductie ‘van grond tot mond’: het produceren van de producten in land- en tuinbouw, het verwerken en vervoeren van de producten en tot slot het verkopen ervan. Canada bevindt zich in de top vijf van de wereld als het gaat om de totale waarde van de agrarische export. Meer dan 12% van de Canadese beroepsbevolking werkt in de landbouw- en voedselsector.

Landbouw- en voedselsector in Canada

De landbouw- en voedselsector heeft een belangrijk aandeel in de Canadese economie en is goed voor ongeveer 10% van het Canadees nationaal product. Meer dan 12% van de Canadese beroepsbevolking werkt in de landbouw- en voedselsector. De voedsel- en drankverwerkingsindustrie is in Canada de grootste sub-sector en genereert ook de meeste banen. In de afgelopen 150 jaar is het aantal boerderijen verminderd en werd de productie en verkoop per boerderij 500 keer zo groot. Dit komt met name door fusie of een grotere opzet. Er is minder vaak sprake van grootschalige massaproductie, dit komt omdat de productie in Canada vooral gericht is op de interne markt. Een klein deel wordt geëxporteerd naar de V.S.. De Nederlandse landbouwsector produceert daarentegen voor binnenland en buitenland.  

De toenemende vraag naar voedsel in de toekomst met een groeiende bevolking wereldwijd zorgt voor  een aantal uitdagingen binnen de Canadese agri- en foodsector zoals innovatie en duurzaamheid.

Canadese Agriculture in de afgelopen 150 jaar
Canadese landbouw 1867-2017

Innovatie

Een grote uitdaging voor Canada is het realiseren van  een innovatieve, concurrerende landbouw- en voedselsector. In Nederland innoveren bedrijven vanuit een principieel oogpunt: ze willen efficiënter produceren en vertalen de slag van theorie naar praktijk samen met de overheid en onderzoekers. Dit gebeurt op grote schaal en in grote stappen met een voorkeur voor ‘full automation’. In Canada innoveren bedrijven vanuit een operationeel oogpunt: innovatie wordt gezien als een praktische oplossing van een probleem. In Canada vindt innovatie plaats op kleine schaal en in kleine stappen, waarbij de Canadezen de voorkeur geven aan ‘partial automation’, waarbij nieuwe apparatuur wordt gecombineerd met oude apparatuur.   

Innovatie is daarnaast een langdurig proces, waar risico’s en kosten aan zijn verbonden. Over het algemeen zijn Canadese bedrijven niet snel bereid om deze risico’s te nemen omdat Canadezen in vergelijking met Nederlanders, meer traditioneel en conservatief zijn. Daarbij willen Canadese bedrijven graag op korte termijn een “Return on investment (RIO)”. Dit komt o.a. doordat 90% van de voedselverwerkingsindustrie kleine tot middelgrote bedrijven zijn die meer gericht zijn op dagelijkse, praktische zaken dan structurele, innovatie zaken. 

Vanuit de overheid en het onderzoeksveld wordt innovatie volop gestimuleerd door incentives te bieden en kennis om het bedrijfsleven op weg te helpen. Zo heeft Canada een aantal hoogwaardige en gerenommeerde voedseltechnologiecentra. De samenwerking tussen het bedrijfsleven, de overheid en onderzoekers is echter nog niet optimaal ontwikkeld om de effectieve vertaalslag te maken van de theorie naar de praktijk. Op dit gebied kunnen de Canadezen leren van de Nederlandse aanpak van de Gouden Driehoek, waarbij de overheid, het bedrijfsleven en onderzoekers samen met elkaar optrekken om samen een innovatieve cultuur te creëren, waarbij iedereen vooruit denkt en werkt.

Bronnen bio-energie
Opkomend gebruik van biomassa in Canada

Duurzaamheid

In Canada streeft de landbouw- en voedselsector naar duurzame productie en efficiëntie. Er is veel aandacht voor voedselverspilling. In Canada verspillen huishoudens en detailhandel jaarlijks samen zes miljard kilo voedsel. Dit is rond de 30% van de totale voedselvoorziening van Canada. De afvalsector probeert deze verspilling momenteel tegen te gaan. Voedselresten kunnen met de juiste technologie worden omgezet in bio-energie. Bio-energie is een opkomende sector in Canada.

“Meer met minder’’, dat is de essentie van de Nederlandse landbouw- en voedselsector. Dit  betekent maximaal produceren met zo min mogelijk middelen, verspilling en afval. Hierin kan Nederland een voorbeeld zijn voor Canada.

Canadian Agricultural Partnership

Internationale positie versterken

In deze tijd van concurrerende en snel innoverende internationale handel probeert Canada zijn positie in landbouw- en voedselsector veilig te stellen. Onder andere door te investeren in de agrarische sector. Zo loopt op dit moment bijvoorbeeld een Canadian Agricultural Partnership, een vijfjarige investering van drie miljard Canadese dollar door federale, provinciale en stedelijke overheden om de Canadese agrarische sector te versterken en te laten groeien. Voor een landbouw- en voedselproductie wereldleider zoals Nederland levert deze Canadese inzet mooie kansen op, met name op het gebied van innovatie en duurzaamheid.

Kansen voor Nederland in Canada

Nederland is, na de V.S., de grootste exporteur van agrarische producten in de wereld. Het goede Nederlandse logistieke netwerk zorgt ervoor dat groenten die in Nederland geoogst worden, diezelfde dag nog in Canada kunnen worden verkocht. Voor Canada is Nederland binnen Europa de zesde grootste exporteur. Binnen de grote agrarische sector in Canada liggen veel kansen voor innovaties van Nederlandse bodem.

Onze speerpunten

Het Nederlands economisch netwerk in Canada heeft tot en met 2019 de volgende aandachtspunten voor de landbouw- en voedselsector:

 • Intensiveren van samenwerking tussen wetenschap, bedrijfsleven en overheid, volgens het model van de 'gouden driehoek'.
 • Inzetten op verdere verduurzaming, onder andere op het gebied van smart farming, bio-economie, na-oogstketens (postharvest chain management), stedelijke verbouw (urban farming), veiligheid en gezondheid.

CETA en Agri & Food and Horticulture

Een groeiend aantal handelsovereenkomsten beïnvloedt de Canadese landbouw- en voedselsector. CETA is het handelsakkoordtussen Canada en de Europese Unie. Het zorgt ervoor dat invoertarieven op bijna alle producten verdwijnen. Ook wordt het makkelijker om diensten te leveren in het buitenland en werkvergunningen voor medewerkers te verkrijgen. Voor de Agro en Food sector levert dat de volgende voordelen:

 • 90% van alle invoertarieven op agrarische producten worden door CETA afgeschaft.
 • De toegang tot de Canadese zuivelmarkt wordt verdubbeld.
 • Nederlandse innovaties en copyrights worden beschermd
 • CETA biedt een kader om de handel in dierlijke en plantaardige producten te bevorderen.
 • CETA maakt afspraken over dierenwelzijn.
 • Dienstverleners en investeerders krijgen een vergrote toegang tot de Canadese markt.

Meer informatie over wat CETA voor uw bedrijf en uw kansen in Canada betekent kunt u vinden op deze pagina.

Wist je dat?

 • Nederland bekend staat om haar bloemen, kaas, tomaten, groenten en bier.
 • Nederland leidend is op het gebied van de ontwikkeling en productie van voedselverwerkingsmachines.
 • CETA kansen biedt voor Nederlandse exporteurs van kaas.

Contact met ons

Bent u geïnteresseerd in meer informatie over de landbouwsector in Canada? Heeft u plannen om te exporteren naar Canada of te ondernemen in Canada? Neem dan contact op met ons: