Kansen voor u als ondernemer in Canada

De Nederlandse overheid heeft topsectoren aangewezen waarin Nederland internationaal uitblinkt in kennis, ontwikkeling en innovatie. Het Nederlands economisch netwerk in Canada heeft de kansen voor zes thema's geïnventariseerd en aangevuld met marktsegmenten die ook goede kansen bieden.

Canada economische thema's 2018
De economische thema's voor Canada (2019)

Canada: belangrijke partner

Voor Nederland is Canada een belangrijke partner in handel, investering, innovatie en wetenschappelijk onderzoek. Nederland is, na de Verenigde Staten, de tweede grootste buitenlandse investeerder in Canada. De Canadese economie wordt gezien als stabiel en heeft een verwachte groei van 2,4% in 2018 en 2% in 2019.

Traditioneel is Canada een exporteur van energie, ruwe grondstoffen en agrarische producten. Op 21 september 2017 is de Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) tussen de Europese Unie (EU) en Canada in werking getreden. Er wordt een positieve impact op de handel tussen Canada en Nederland verwacht. Zo is de handel tussen EU en Canada toegenomen met 7% tussen oktober 2017 en juni 2018, volgens de eerste statistieken.

Eén van de prioriteiten van het Nederlands economisch netwerk in Canada is om de dialoog met Nederlandse topsectoren, bedrijven, kennisinstellingen en overheidsinstanties te intensiveren en zo de kansen voor Nederland in Canada beter in beeld te brengen.

Overige marktsegmenten

Naast de focus op de genoemde zes economische thema’s staan wij open voor samenwerking op andere terreinen.

Neem contact op met een van posten in Canada om een handelsvraag voor te leggen.