Export naar en handel in Canada

Canada behoort tot de 25 belangrijkste exportmarkten van Nederland. Nederland is de tweede grootste investeerder in Canada. De Canadese economie groeit de komende jaren met 1,7 tot 2% en vindt gestaag een weg van inkomsten uit natuurlijke bronnen als olie, mineralen en agrifood naar een meer R&D-gerichte economie. Handel met Nederland kan het innovatievermogen van de Canadese economie verder verhogen.

Economie in Canada
Voornaamste economie in Canadese provincies

Verdeling economie over Canada

Ongeveer driekwart van de beroepsbevolking van Canada is werkzaam in de dienstensector, die daarmee verreweg de belangrijkste is. Canada is rijk aan natuurlijke bronnen. Bosbouw, mijnbouw en visserij zijn belangrijke bronnen van inkomsten. Landbouw is vooral van belang in de prairies en delen van Ontario. De industriesector is relatief minder belangrijk in Canada. In het zuiden van Ontario is de automobielindustrie van belang, vooral in Windsor. Toronto is een wereldhandels- en zakencentrum terwijl Calgary het centrum van de olie- en aardgasindustrie is.

Sterk verbonden met de VS-economie

De Canadese economie is zeer sterk verbonden met de Amerikaanse. Ondanks dat het land enorm groot is, wonen verreweg de meeste mensen in een strook van 200 kilometer langs de grens van de VS. Het aantal inwoners is echter aanzienlijk kleiner in vergelijking met de Verenigde Staten (VS). Canada is een economisch divers land. Het is lid van de NAFTA, de OECD, G20 en de G7.

De gewijzigde afspraken met de VS onder NAFTA treden naar verwachting medio 2018 in werking. De aanpassingen kunnen leiden tot meer handel tussen Canada en de EU.

Bevolkingsdichtheid Canada
Bevolkingsdichtheid Canada

Nieuw handelsakkoord

Sinds 2017 is CETA, het handelsakkoord tussen Canada en de Europese Unie, grotendeels van toepassing. Dit biedt kansen voor export naar en handel met Canada.

In CETA staan afspraken over de handel in goederen en diensten. Ook staan er afspraken in over bijvoorbeeld aanbestedingen. Het doel is om de handel met Canada makkelijker en goedkoper te maken, bijvoorbeeld door het afschaffen van importheffingen, het vergroten van markttoegang en het vereenvoudigen van douaneprocedures.

Bekijk op deze website van de Rijksoverheid meer informatie over CETA en over hoe u gebruik kunt maken van de voordelen van het akkoord.

Informatiebronnen

Voor meer informatie over de handel tussen Nederland en Canada en over de Canadese economie raden we u aan om verschillende bronnen te gebruiken.

Op de website van RVO.nl vindt u veel informatie over handel tussen Nederland en Canada, handelsovereenkomsten, productverkoop, marketing, invoerrechten, investeren en meer. RVO.nl biedt een grote verscheidenheid aan bronnen, die u afhankelijk van uw handelsvraag kunt gebruiken.