Economische afdeling CG Vancouver

Wij richten ons jaarlijks op een aantal specifieke thema’s, die wij binnen het Nederlands economisch netwerk in Canada afspreken. Langs de lijnen van de VN-ontwikkelingsdoelen zoeken en ondersteunen wij economische samenwerking en stimuleren wij kennisuitwisseling en handel tussen Nederlandse en Canadese overheden, bedrijven en kennisinstellingen.

'Resilient City' Vancouver

De stad Vancouver

Tot en met 2019 ligt onze focus op Resilient Cities, (duurzame) Energie, Innovatie en Agritech in West-Canada. Uiteindelijk is het grotere doel om de economische banden en het netwerk in Canada te ontwikkelen en te ondersteunen. Dit doen we door samen te werken met Nederlandse en Canadese bedrijven, de provinciale en federale overheden, academische instellingen en denktanks.

Kansrijke sectoren

Resilient Cities

Vancouver heeft al jaren grote ambities met haar Greenest City 2020-initiatief. Bij de ontwikkeling moet de stad rekening houden met een hoog tempo van stedelijke groei, een veranderend, regenachtig klimaat en een gevoelige ligging voor aardbevingen. Dit vraagt om oplossingen voor de veerkracht van de stad, ook wel resilience genoemd. Onderwerpen als architectuur, stadsplanning, watermanagement, groen bouwen, infrastructuur en vervoer zijn erg actueel. Nederland staat goed bekend om haar kennis en vaardigheden op deze terreinen. Sinds 2017 loopt het Nederlandse programma: Partners for International Business (PiB) in Canada gericht op “Resilient Cities”, waarin Nederlandse organisaties samenwerken met hun Canadese counterparts. Lees meer over het thema Resilient Cities.

Innovatie & Tech

De technologiesector in Vancouver groeide de afgelopen 15 jaar gestaag en dat blijft naar verwachting zo. Als onderdeel van de nieuw gevormde Cascadia-corridor (zie BC Gov nieuwsbericht, 2016) is Vancouver een belangrijk knooppunt voor innovatie en technische ontwikkeling. Met bedrijven zoals Microsoft, Amazon en Boeing in het nabije Seattle en Hootsuite en Electronic Arts in Vancouver kent de Canadese westkust een grote technologie-infrastructuur die gunstig uitwerkt op onderzoek en innovatie. Lees meer over het thema Innovatie.

Landbouw innovatie in Nederland

Agritech

Nederland staat ook in Canada bekend als een specialist in de land– en tuinbouwsector. Als consulaat-generaal proberen wij relaties tussen de Canadese landbouwsector en Nederlandse bedrijven te faciliteren. Het provinciale Ministerie van Landbouw van British Columbia (BC) heeft als doelstelling om de landbouwproductie vóór 2020 met 91.000 hectare te laten groeien. Men kijkt hierbij naar ons land voor expertise in toegevoegde-waardetechnologie. Naar verwachting genereert de sector in BC in 2020 circa 15 miljard Canadese dollar. Lees meer over Agri & Food and Horticulture.

Samenwerking

Om u zo goed mogelijk te ondersteunen en begeleiden, werken wij nauw samen met de andere posten en experts binnen het Nederlands economisch netwerk in Canada. Zoals de Ambassade in Ottawa, het consulaat-generaal in Toronto, het NFIA North America en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Ons team

Ons team op de economische afdeling in Vancouver bestaat uit vijf personen, met daarbij een of twee stagiair(e)(s) voor speciale opdrachten. Zie hieronder onze vaste teamleden en hun functies.

Naam Functie
Economisch team Vancouver
Henk Snoeken Consul-general (Chief of Mission)
Barry Nieuwenhuijs Deputy Chief of Mission
Ima Nahumury Trade Officer
Maarten den Ouden Trade Officer
Marieke Luit Management Assistant

Contact

Heeft u een handelsvraag of een andere specifieke vraag over ondernemen in West-Canada?

Stuur dan een gedetailleerde e-mail met in elk geval uw volledige naam, bedrijfsnaam, sector, locatie en uw specifieke vraag naar: VAN-EZ@minbuza.nl

Blijf op de hoogte

Wilt u weten wat wij doen en in de planning hebben? Volg ons dan op Facebook, Twitter en Linkedin.