Economische afdeling Ambassade Ottawa

Ambassade Ottawa volgt, in de hoofdstad van Canada, macro-economische ontwikkelingen en multilaterale handelspolitiek. Actuele onderwerpen zijn de ontwikkelingen rond NAFTA (North America Free Trade Agreement), het handelsverdrag tussen Europese Unie en Canada, CETA, maar ook recente ontwikkelingen rond importheffingen op staal en aluminium en de gevolgen voor Nederland.

Ottawa skyline panorama
Skyline Ottawa

Onze economische kerntaken

Als reguliere kerntaak op het gebied van handelsbevordering in brede zin verstrekken wij economische informatie op maat aan het Nederlands bedrijfsleven en stellen business partnerscans op bij het in kaart brengen van geschikte Canadese business partners. Hoge prioriteit kennen we toe aan het volgen en rapporteren van ontwikkelingen in Canada op het gebied van duurzaamheid, innovatie, wetenschap en economische ontwikkeling.

Jaarlijks maken we in het ambassadenetwerk Canada, in overleg met Ministeries van Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en RVO, specifieke afspraken inzake verdieping in kansrijke sectoren, economische diplomatie, Holland Branding  en netwerkmogelijkheden voor economische thema’s, waaronder met name de kansen in Canada voor de Nederlandse topsectoren. Daarnaast zijn we als Ambassade direct betrokken bij het bevorderen van bilaterale samenwerking en het opzetten en deelnemen aan samenwerkingsverbanden voor het realiseren van VN-ontwikkelingsdoelen.

Onze focuspunten

We leveren (in)direct een bijdrage aan het creëren en onderhouden van netwerken tussen Nederlandse en Canadese bedrijven, overheden en kennisinstellingen (Triple Helix).

Er bestaat vanuit Canada veel belangstelling voor Nederlandse High Tech kennis en expertise in Quantum Computing (QC), Artificial Intelligence (AI), Nanotechnology en Big Data. Als Ambassade zijn we eveneens actief op thema's ter ondersteuning en bevordering van duurzaamheid, zoals renewables, smart mobility, agro & food, circulaire economie, cyber security en aerospace.

High Tech en wetenschappelijk onderzoek

In het kader van ontwikkelingen inzake High Tech en wetenschappelijk onderzoek onderhouden we intensieve contacten met de National Research Council (NRC)  en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Bevordering van kwalitatieve samenwerking en vernieuwing in wetenschap biedt beide landen een breder perspectief om economische en maatschappelijke uitdagingen met succes  tegemoet te treden en een bijdrage te leveren aan (toekomstige) economische ontwikkeling in Canada en Nederland.

Overeenkomst tussen instituten

In begin 2018 werd er een “Memorandum of Understanding” (MoU) getekend tussen Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Nederland en de Canadese equivalent, Statscan (Statistics Canada), gericht op samenwerking en gebruik van big data voor provincies en steden bij het meten (voortgang) van “Sustainable Development Goals" (SDG’s). Deze samenwerking biedt ook economisch perspectief voor het aanwenden van Big Data voor schonere en slimmere steden, transport, energiegebruik en medische instellingen.

Task Force Hoger Onderwijs

Canada bevindt zich sinds begin 2018 op een prioriteiten lijst van de Nederlandse Task Force Hoger Onderwijs en is een van de vier pilotlanden. Voor Ambassade Ottawa en het Ambassadenetwerk Canada is de komende jaren een essentiële taak voorzien om samenwerking op het gebied van hoger- en universitair onderwijs verder te optimaliseren. Kennisuitwisseling, internationaal onderzoek en brede samenwerking  wordt door beide landen gezien als een essentiële voorwaarde om sterke concurrentie positie ook voor de toekomst in een snel veranderende economische mondiale context te kunnen garanderen. Het succesvolle staatsbezoek in 2015 van Koning Willem Alexander aan Canada gaf destijds een eerste aanzet voor intensievere universitaire samenwerking tussen Nederland en Canada. Beide landen tonen ambitie om zich wereldwijd als gidslanden op het gebied van wetenschap en innovatie te profileren.

Lees hier meer over samenwerking met kennisinstituten tussen Nederland en Canada.

Smart Mobility voor Smart Cities

Smart mobility en transport

Met Nederlandse partners, zoals Connekt NL, Automotive NL en Brainport, werken we als Ambassade intensief samen om contacten en initiatieven op het gebied van smart mobility en transport te bevorderen, met name in de provincies Ontario en Quebec. Na de succesvolle conferentie ITS (Intelligent Transport Systems) Montreal in het najaar van 2017, met meer dan 30 deelnemers uit Nederland, zijn de bilaterale contacten tussen Canada en Nederland geïntensiveerd en biedt Nederlandse  technologische kennis en innovatie perspectief inzake de uitdagingen van smart mobility en transport in Canada.

Urban Farming in Canada

Economic Legacy en Agro & Food

En marge van het tulp festival in de maand Mei in Ottawa, met jaarlijks meer dan 500 duizend bezoekers, trachten we in samenwerking met de lokale Kamer van Koophandel in Ottawa en de National Capital Commission om de "Economic Legacy" te bevorderen door specifieke thema's en Nederlandse kennis op het gebied van agro & food te promoten. Zo werden in 2018 netwerkactiviteiten georganiseerd op het gebied van "urban farming" en "greenhouse technology".

Lees hier meer over ons economische thema Agri & Food and Horticulture.

Circulaire economie

In Juni 2018 nam een Canadese delegatie op initiatief van RVO en ons Postennet in Canada deel aan de week van de Circulaire Economie in Nederland. Duurzaamheid en transitie van een lineaire naar een circulaire economie krijgt steeds meer momentum in Canada. Voor 2018 en 2019 worden aantal activiteiten ontwikkeld tussen Nederland Circulaire Hotspot en Canada. In Canada is zeker belangstelling voor het ontwikkelen en opzetten van een Circulaire Hotspot. Biogas, bio-energie en groene chemie zijn thema's die vanuit circulair perspectief kansen bieden voor samenwerking tussen Canada en Nederland. Vanaf 2016 neemt onze Ambassade deel aan de jaarlijkse Bio-energie "Scaling up Conference" in Ottawa  en is in overleg met Nederlandse partners over bredere betrokkenheid.

Lees hier meer over ons economische thema Clean & Affordable Energy.

van lineaire naar circulaire economie
Van lineaire naar circulaire economie

Cyber, Tech en Aerospace

Vanaf 2016 neemt onze Ambassade in Ottawa jaarlijks in de maand Mei met een delegatie van de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid deel aan de CANSEC handelsbeurs in Ottawa. Nederlandse innovatieve kennis en expertise op het gebied van Cyber, Maritieme High Tech en Aerospace mag zich op Canadese belangstelling verheugen. 

Atlantic Canada
Atlantic Canada

Actief in dunner bevolkte gebieden

Wij zijn eveneens economisch actief in de relatief dunbevolkte provincies van Oost-Canada, die vaak worden aangeduid met de verzamelnaam  "Atlantic Canada". Zo bezochten in 2017 en 2018 een 4-tal delegaties vanuit Atlantic Canada, Nederland als "best practice" op het gebied van tuin- en kassenbouw, smart grids, visindustrie en renewables. Provincies zijn met het van kracht worden van het handelsakkoord CETA en met de dreiging van Brexit in toenemende mate op zoek naar nieuwe markten en kansen binnen de EU. Zij beoordelen Nederland als een belangrijke economische partner.

Samenwerking

Om ondernemers en kennisinstellingen zo optimaal mogelijk te ondersteunen en begeleiden, werken wij intensief samen met de andere posten en experts binnen het Nederlands economisch netwerk in Canada. Zoals het consulaat-generaal in Toronto, het consulaat-generaal in Vancouver, het NFIA North America en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Daarnaast werken we ook samen met Nuffic en met verschillende Departementen/ Vak Ministeries in Nederland en Canada.

Contact

Heeft u een andere handelsvraag of specifieke vraag over ondernemen voor onze economische afdeling in Ottawa?

Stuur dan een gedetailleerde e-mail met in elk geval uw volledige naam, bedrijfsnaam, sector, locatie en uw specifieke vraag naar: OTT-EA@minbuza.nl.