Honorair consulaat in Edmonton

Contactgegevens

Consul
Jerry Bouma
Adres
Suite 600, 10665 Jasper Avenue
Edmonton, AB
T5J 3S9
Telefoon
Informatie Desk 24/7
(1)-604-684-6448
Noodgevallen
buiten kantooruren


In urgente gevallen kan de honorair consul een laissez-passer reisdocument uitreiken aan een Nederlander. U neemt dan altijd eerst contact op via email met het consulaat-generaal in Vancouver of u belt de Informatie Desk 24/7.

E-mail
Consulaat-generaal in Vancouver
Openingstijden

Alleen op afspraak via email.
NB: Voor reisdocumenten in Edmonton: zie Consulaire Afdeling hieronder.

Contactgegevens consulaire afdeling

E-mail
Openingstijden


In Edmonton kunt u alleen een paspoort of ID-kaart aanvragen of verlengen via het VFS Global kantoor.

VFS Global is onze externe dienstverlener in Edmonton. U raadpleegt eerst onze websitepagina  Nederlands paspoort of identiteitskaart (ID-kaart) aan te vragen of verlengen voor het maken van een checklijst met vereisten, daarna maakt u een afspraak via de website van VFS Global.   

Heeft u een consulaire vraag niet gerelateerd aan VFS Global?  Maak dan gebruik van het contact formulier.

Tijdsverschil met Nederland

- 8 uur