Wat kan het economisch netwerk in Brazilië voor u betekenen?

De Nederlandse ambassade en consulaten in Brazilië ondersteunen u graag met plaatselijke kennis. U kunt op ons rekenen voor hulp bij lokale procedures, het omgaan met taal- en cultuurbarrières en het vinden van kansen en zakenpartners. Wilt u ondernemen in Brazilië? We helpen u graag verder met advies en contacten.

Economische expertise

Het Nederlandse economische netwerk in Brazilië wordt gecoördineerd vanuit de ambassade in Brasília. Daarnaast is zijn er consulaten-generaal in São Paulo en Rio de Janeiro en NBSO’s (Netherlands Business Support Office) in Belo Horizonte en Porto Alegre, ook zijn er 11 honoraire consulaten. Gespecialiseerde attachés zijn ook onderdeel van het economisch netwerk, zij helpen u op het gebied van landbouw, innovatie, douane, defensie en NFIA (Netherlands Foreign Investment Agency - voor het investeren vanuit Brazilië in Nederland).

Het netwerk biedt met economische en specialistische expertise ondersteuning aan uw bedrijf in specifieke sectoren. Ook kunt u rekenen op ondersteuning van de Nederlands-Braziliaanse Kamer van Koophandel (Dutcham).

Obstakels wegnemen

Het kan gebeuren dat u tegen problemen aanloopt door officiële procedures, plaatselijke partners of een lokale overheid die niet mee lijkt te werken. Hierbij kan het economisch netwerk u mogelijk helpen. Wij denken met u mee, geven u tips en hebben vaak sneller toegang tot de mensen die de obstakels kunnen wegnemen.

Zo proberen we te bemiddelen als u, als Nederlands bedrijf, problemen ondervindt bij een publieke instelling in Brazilië. Bij problemen tussen u en een Braziliaans bedrijf of instelling maken we goede communicatie mogelijk. Wacht niet te lang met het betrekken van medewerkers uit het economisch netwerk in geval  van een probleem, als de zaak eenmaal voor de rechter komt kan er vaak niet meer geholpen worden, want het economisch netwerk mengt zich niet in rechterlijke procedures.

Wij raden u dan ook aan om bij een conflict een oplossing te vinden voordat het tot een rechtszaak komt. Mocht dit toch gebeuren, dan adviseren wij u om een Braziliaans advocatenkantoor of adviesbureau in de arm te nemen.

Presenteer u op vakbeurzen of ga mee op handelsmissie

Samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert het Nederlands economisch netwerk in Brazilië zogenaamde 'Holland paviljoens' of handelsmissies rondom belangrijke vakbeurzen. Meegaan op zo’n missie is een ideale manier om Brazilië en haar regels, kansen en gebruiken te leren kennen. Ook is er ruimte om contact te leggen met mogelijke klanten en zakenpartners.

Benieuwd of er iets op de agenda staat? Op RVO.nl vindt u het overzicht van handelsmissies en evenementen met betrekking tot Brazilië. Let op: het kan gebeuren dat er geen evenementen of missies gepland zijn. In dat geval is het overzicht leeg.