Studeren en stage in Brazilië

Wie voor studie of stage naar Brazilië gaat, moet een aantal zaken regelen. Bijvoorbeeld visa, studiebeurzen of huisvesting.

Studeren in het buitenland

Op wilweg.nl (een website van EP-Nuffic) staat uitgebreide informatie over studie en stage in het buitenland. Zowel studenten uit het hoger onderwijs (hbo, universiteit) als mbo-studenten kunnen daar terecht. De website biedt onder andere informatie over:

  • beurzen en fondsen
  • uitwisselingsprogramma’s
  • studiefinanciering (DUO)
  • diplomawaardering
  • visa
  • praktische zaken (huisvesting, voorbereiding)

Ook de stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten (NWS) biedt informatie over studeren in het buitenland.

Stage in het buitenland

Informatie over stagelopen in het buitenland is te vinden op wilweg.nl:

Legalisatie en diplomawaardering

Omdat het onderwijssysteem en diplomaniveau per land kunnen verschillen, vragen onderwijsinstellingen soms om een diplomawaardering. Soms is het dan ook nodig om een diploma te laten legaliseren:

Studeren en stage in dit land of gebied

Studeren en Visum

Om te mogen studeren en/of stage lopen in Brazilië dient u te beschikken over een geldig visum. Voor informatie hierover verwijzen wij u naar de website van de Braziliaanse autoriteiten:

- Embaixada do Brasil na Haia.  

-  Consulado do Brasil em Rotterdam.

Overige Informatie

Voor informatie over onderwijs/studie in Brazilië verwijzen wij u, gezien de diversiteit en aanbod en kwaliteit, naar de website van het Braziliaans ministerie van Onderwijs (MEC).
U kunt hier informatie vinden over het herwaarderen van uw buitenlandse diploma's, welke instituten/studies zijn goedgekeurd door het ministerie, statistieken etc.