Ministers Zijlstra en Kaag verwelkomd bij het ministerie van Buitenlandse Zaken

Minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken en minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zijn op 26 oktober 2017 beëdigd in het nieuwe kabinet Rutte-III.

Aansluitend heette secretaris-generaal Joke Brandt hen van harte welkom op het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de officiële overdracht.

Overdracht naar ministers Zijlstra en Kaag

Algemene leiding over Buitenlandse Zaken

Minister Zijlstra neemt de portefeuille van Bert Koenders over. Daarmee heeft Zijlstra de algemene leiding over het ministerie van Buitenlandse Zaken en is hij verantwoordelijk voor het Nederlandse buitenlandbeleid, inclusief Europa en internationaal cultuurbeleid. Zijlstra was voorzitter van de VVD in de Tweede Kamer. In het kabinet Rutte-I was hij eerder staatssecretaris van Cultuur.

Buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking

Minister Kaag was sinds december 2014 speciaal coördinator voor de VN-missie in Libanon. Ook stond zij aan het hoofd van de ontwapeningsmissie die leidde tot de ontmanteling van chemische wapens in Syrië. Zij volgt Lilianne Ploumen op en neemt daarmee de portefeuille buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking over. Kaag is ook verantwoordelijk voor het internationale milieu- en klimaatbeleid. Ploumen is na de verkiezingen van maart 2017 teruggekeerd in de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid.