Hoe vraag ik AOW aan buiten Nederland?

Als u buiten Nederland woont, moet u er zelf aan denken om op tijd uw AOW aan te vragen. U doet dit 6 maanden voor uw AOW-leeftijd. Bij wie u de aanvraag doet hangt af van het land waar u woont.

Ik woon in een land van de Europese Unie (EU)

Woont u in een EU-land? Dan vraagt u AOW aan bij de organisatie die het pensioen regelt in:

  • het land waar u woont, of
  • het land waar u voor het laatst via de overheid verzekerd was voor ouderdom, ziekte en werkloosheid

Vanuit Frankrijk kunt u bijvoorbeeld terecht bij de Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV) in uw regio.

Ik woon in een verdragsland

Woont u in een verdragsland, dan zijn er 2 situaties:

  1. U bent verzekerd voor een basispensioen van de overheid in het land waar u woont. Neem dan contact op met de pensioenuitvoerder van dat land. 
  2. U bent in dat land niet verzekerd voor een basispensioen van de overheid in het land waar u woont. Neem dan contact op met de pensioenuitvoerder van het land waar u voor het laatst verzekerd was via de overheid voor ouderdom, ziekte en werkloosheid. 

Vanuit Canada kunt u bijvoorbeeld terecht bij Service Canada - International Operations.

Ik woon in IJsland, Noorwegen of Liechtenstein

Woont u in IJsland, Noorwegen of Liechtenstein? Dit zijn landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Dan zijn er 2 situaties:

  1. U bent verzekerd voor een basispensioen van de overheid in het land waar u woont. Neem dan contact op met de pensioenuitvoerder van dat land. 
  2. U bent in dat land niet verzekerd voor een basispensioen van de overheid in het land waar u woont. Neem dan contact op met de pensioenuitvoerder van het land waar u voor het laatst verzekerd was via de overheid voor ouderdom, ziekte en werkloosheid. 

Ik woon in een ander land

Neem 6 maanden voor uw AOW-leeftijd contact met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) op. 

Bekijk wat uw AOW-leeftijd is.

Ik heb al een SVB-uitkering

Krijgt u al een uitkering van de SVB? Bijvoorbeeld een Anw-uitkering of een remigratie-uitkering? Dan hoeft u niets te doen. De SVB neemt contact met u op.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons